Jürgen Habermas, jedyny żyjący światowej sławy niemiecki filozof, obchodzi dziś, 18 czerwca, osiemdziesiąte urodziny. Prasa nie szczędzi mu pochwał. „To najbardziej rozważny przedstawiciel pokolenia naukowego cudu” okresu powojennego – zauważa Frankfurter Allgemeine Zeitung, publikując zdjęcie z 1968 r. młodego wówczas filozofa. Dziennik wyjaśnia, że chcąc w pełni docenić jego zasługi, należy pamiętać o uwarunkowaniach tamtych czasów: „Żadna dziedzina myślenia nie oparła się nazistowskiemu zwyrodnieniu” i nie wiadomo było, które z jego przejawów poniosły ostateczną klęskę. Autor „teorii działania komunikatywnego”, który był świadkiem początków Republiki Federalnej i działa na rzecz „poprawy poziomu dyskursu w debacie publicznej”, mówi jednak o sobie: „Nie chciałbym w żadnym razie stać się bohaterem jakichkolwiek nostalgicznych uroczystości”.