Cover

„Belgia pozostaje głucha na pakistańskie wołania o pomoc”, oto tytuł w De Morgen. Gazeta krytykuje rząd Flandrii i rząd federalny za to, że nie mają planów odblokowania pieniędzy przeznaczonych na działania w chwili kryzysu; uruchomiono tylko dwa miliony euro z belgijskiego funduszu humanitarnego. „Z uwagi na liczbę osób, których przeżycie zależy od pomocy w sytuacjach kryzysowych, ta katastrofa jest gorsza niż tsunami [w 2005 r.], trzęsienie ziemi na Haiti [2010] i w Pakistanie [2005] razem wzięte”, konkluduje De Morgen, przytaczając słowa rzecznika UNICEF.