Cover

„Przeładowany okres powakacyjny dla UE”, pisze w tytule La Voix du Luxembourg i wylicza, co czeka 27 krajów członkowskich przez najbliższe tygodnie: "zarządzanie gospodarcze, wieloletnie ramy finansowe, budżet 2011, Europa 2020”. Dziennik dostrzega tych, którzy już zabrali się do pracy: „pani komisarz do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa, Viviane Reding przyjęła francuskich ministrów ds. imigracji i spraw europejskich, aby przemyśleć problematykę Romów”. Natomiast Komisja zbiera się na seminarium „w celu przygotowania pierwszego przemówienia o stanie Unii Europejskiej, jakie jej przewodniczący José Manuel Barroso będzie musiał wygłosić 7 września przed Parlamentem Europejskim”.