Cover

Belgia jest wstrząśnięta po opublikowaniu 10 września końcowego raportu komisji belgijskiego Kościoła powołanej do zbadania sprawy czynów pedofilskich, których dopuścili się katoliccy księża w latach 1950–1980. Zeznania 475 żyjących ofiar oraz informacje o 13 przypadkach samobójstw są bardzo obciążające i świadczą o niebywałej skali zjawiska w zgromadzeniach zakonnych i internatach. Autor raportu, niezależny psychiatra dziecięcy Peter Adriaenssens nazwał je „sprawą Dutroux belgijskiego Kościoła”. Le Soir, który zrobił z tych słów tytuł, piętnuje „ciężkie przewinienia Kościoła”, ale wskazuje też innego winnego – belgijskie społeczeństwo; to ono w pewnym momencie swojej historii, organizując w taki a nie inny sposób szkolnictwo, niedostatecznie chroniąc dzieci i ulegając autorytetowi religijnemu, dowiodło swojej słabości.