Cover

„Jesienna fala protestów”, tak Rzeczpospolita tytułuje swój artykuło serii manifestacji, jakie szykują największe krajowe centrale związkowe (OPZZ i NSZZ „Solidarność”). Dziennik zwraca uwagę, że podobnie jak w Grecji, Francji czy Hiszpanii, protesty te będą miały przede wszystkim podłoże gospodarcze. W najbliższych dwóch tygodniach wylegną na ulice polskich miast górnicy, kolejarze, strażacy, a nawet pracownicy służb skarbowych, by dać wyraz swojemu niezadowoleniu. „Nie może być tak, że w całej Europie koszty kryzysu spadają przede wszystkim na pracowników, a nie na tych, którzy do niego doprowadzili”, tłumaczy na łamach gazety jeden ze związkowych przywódców.