Cover

Wobec rosnącej konkurencji ze strony Chin i Indii, UE i USA chcą podpisać porozumienie, dzięki któremu miałaby powstać największa strefa wolnego handlu i inwestycji na świecie. „Przyszła umowa między dwoma największymi gospodarczymi mocarstwami świata zmieni reguły gry, co pozwoli rozwinąć gospodarki po obu stronach Atlantyku”, powiedział w środę szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Negocjacje mają się rozpocząć w pierwszym półroczu br. i – zdaniem komisarza ds. handlu Karela De Guchta – mogą dojść do skutku w najbliższych dwu latach.