Cover

„Trzy lata po wybuchu kryzysu Europa rezygnuje z niemieckiej ‘recepty’ oszczędnościowej”, komentuje To Ethnos, dzień po ogłoszeniu przez Komisję zaleceń dla państw członkowskich w kwestiach budżetowych.

Bruksela „chyba się przebudziła i zmierza w stronę rozwoju”. Dziennik zauważa,że:

Berlin, choć początkowo niechętnie, dał zielone światło na zmianę kursu UE: francusko-niemiecka oś budzi się i proponuje plan na rzecz młodych bezrobotnych; Berlin chce wzmocnić kraje południa Europy poprzez dwustronne umowy, a Komisja potwierdza zmianę kierunku działania , kładąc większy nacisk na wzrost gospodarczy niż na oszczędności.