W następnych siedmiu latach polskie województwa otrzymają z unijnej kasy o 10 miliardów euro więcej, niż z obecnego budżetu, pisze Rzeczpospolita.

Pieniądze, rozdysponowane już przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, mają posłużyć realizacji trzech głównych celów:

„wzrostowi konkurencyjności gospodarki, podnoszeniu sprawności państwa i poprawie spójności społeczno-terytorialnej”, odnotowuje dziennik.

W latach 2014-2020, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności, Polska otrzymać ma z Brukseli ponad 101, 5 mld euro.