Cover

Czterech senatorów – dwóch socjalistów i dwóch liberałów, francusko- i niderlandzkojęzycznych – ma dziś przedstawić w Senacie cztery poprawki nowelizujące ustawę z 2002 r. o eutanazji, których celem jest udostępnienie jej nieletnim.

Projekty poprawek, owoc czteromiesięcznych prac w parlamencie, mają poprzeć cztery partie, z których wywodzą się senatorowie. Dwa pozostałe ugrupowania wchodzące w skład parlamentarnej większości, flamandzka Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna i jej francuskojęzyczny odpowiednik, będą przeciw.

Debata dotyczyć będzie ram prawnych określających eutanazję nieletnich: dolnej granicy wieku, od której będzie ona dopuszczalna (propozycje przewidują, by taką możliwość mieli dwunasto-, piętnasto- lub szesnastolatkowie), zgody rodziców i opinii personelu medycznego.

Podczas tej samej debaty ma być również poruszona sprawa ewentualnego rozszerzenia ustawy na pacjentów dotkniętych chorobami degeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera.