Cover

Na spotkaniu ministrów sprawa zagranicznych 25 czerwca „wszystkie państwa członkowskie wyraziły zgodę na otwarcie negocjacji akcesyjnych z Serbią”, cieszy się Politika.

Negocjacje mają się rozpocząć przed lutym 2014 r., uściśla dziennik. Dokładna data ich podjęcia ma być wyznaczona na posiedzeniu Rady Europejskiej 28 czerwca. Brak pewności co do terminu bierze się stąd, że Niemcy chcą maksymalnie odsunąć w czasie rozpoczęcie negocjacji, ponieważ czekają na gwarancje w sprawie procesu normalizacji stosunków między Serbią a Kosowem.

Ministrowie zarekomendowali również otwarcie negocjacji w sprawie umowy stabilizacyjnej i stowarzyszeniowej z Kosowem.