Cover

„Ujawnione – jak Ameryka widzi świat”, tytułuje swój artykuł Spiegel. Niemiecki tygodnik, podobnie jak The New York Times, The Guardian, Le Monde i El País, zamieszcza kilka z 250 000 dokumentów amerykańskiej dyplomacji ujawnionych 28 listopada przez WikiLeaks. Dowiadujemy się z nich, że Angela Merkel „nie lubi ryzyka [i jest] rzadko twórcza”, Nicolas Sakozy jest „nagim cesarzem”, Silvio Berlusconi trwoni energię na „dzikich imprezach”, a Władimir Putin jest „samcem alfa” rosyjskiej „sfory”. Spiegel zauważa również, że amerykańscy dyplomaci proszeni są o zdobywanie danych osobowych, a nawet DNA różnych zagranicznych dyplomatów i dostojników, przywódców ONZ czy działaczy NGO-sów.