Jak donosi Financial Times, Komisja Europejska bada propozycje skierowane przez kilka europejskich krajów, w tym Irlandię, Luksemburg i Holandię, do takich międzynarodowych potentatów jak Apple czy Starbucks. Działania te podjęła w wyniku oskarżeń sugerujących, że te państwa oferowały firmom nielegalne koncesje i „zachęty”.

Wszystkie trzy kraje wymienione przez gazetę były krytykowane za to, że działają jako „raje podatkowe”, gdyż zezwalają dużym międzynarodowym firmom na to, aby ustanawiały swoje siedziby na ich terytoriach i aby tam księgowały swoje przychody, po to, by obniżyć swoje międzynarodowe zobowiązania podatkowe.

Decyzja Komisji nie oznacza, jak wyjaśnia dziennik, że „wykryła nieprawidłowości”. Jest to po prostu prośba skierowana do rządów tych krajów, aby „wyjaśniły zasady swoich systemów podatkowych i ujawniły szczegóły uzgodnień z szeregiem wyszczególnionych spółek”. Na podstawie tych ustaleń Komisja zdecyduje, czy podejmie formalne postępowanie w celu wyjaśnienia uzgodnień podatkowych tych krajów. Następnie gazeta stwierdza, że –

Ten krok niesie za sobą niebezpieczeństwo otwarcia nowego frontu w globalnej walce z krętaczami podatkowymi, jakim byłoby egzekwowanie unijnych zasad pomocy państwa. Zabraniają one działań poważnie zakłócających zasady konkurencyjności, takich jak oferowanie ulg podatkowych dla prywatnych grup. [...] Według praktyk, które zostaną teraz poddane analizie, spółki otrzymują zapewnienia – czasami nawet przed decyzją o przeniesieniu siedziby – dotyczące tego, jak będą traktowane ich sprawy podatkowe.