Cover

Osiemdziesięcioletni Belg François Englert z Wolnego Uniwersytetu w Brukseli i osiemdziesięcioczteroletni Brytyjczyk Peter Higgs z Uniwersytetu w Edynburgu otrzymali 8 października nagrodę Nobla 2013 w dziedzinie fizyki za badania dotyczące bozonu Higgsa.

Cząstka, której istnienie zostało potwierdzone w 2012 r. przez Europejski Ośrodek Badań Jądrowych (CERN), stanowi „kluczowy element podstawowej struktury materii, cząstki elementarnej, która tłumaczy, dlaczego niektóre cząstki mają pewien ciężar, a inne nie i w związku z tym, dlaczego wszechświat istnieje w takiej postaci, w jakiej go znamy”, wyjaśnia Le Soir.

Zdaniem dziennika nagroda

jest wydarzeniem niezmiernie ważnym z dwóch powodów: uświęca badania podstawowe w kraju […], w którym coraz bardziej powszechne staje się przekonanie, że środki finansowe powinny być przyznawane badaczom, którzy coś odkrywają, a nie tym, którzy czegoś szukają. […] Uświęca kompleksowość i zmusza nas do tego, by się przed nią nie wzbraniać.