Cover

Sto tysięcy osób, według organizatorów, sześćdziesiąt tysięcy, według innych źródeł, zebrało się 3 listopada w Kiszyniowie na placu Wielkiego Zgromadzenia, by „wyrazić poparcie dla podążania kraju w kierunku integracji europejskiej”, zauważa Adevărul Moldova.

Manifestanci, którzy stawili się na apel partii tworzących koalicję proeuropejską, nieśli europejskie flagi i hasła w języku angielskim, takie jak „We fight for Europe”(Walczymy za Europę).

Mieszkaliśmy „we Włoszech, we Francji, w Austrii i w Polsce, chcemy żyć na takim samym poziomie”, tłumaczą na kilka tygodni przed szczytem w Wilnie, na którym Mołdawia ma podpisać porozumienie w sprawie partnerstwa z UE.