Cover

„Jutro Gruzja, Mołdawia i Ukraina podpiszą umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską”, pisze Die Tageszeitung, tłumacząc, że trzy kraje spodziewają się „większego dobrobytu i ochrony przed Moskwą”. Porozumienia zostaną podpisane w obecności przywódców 28 państw członkowskich Unii zgromadzonych na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli.