Jak podaje Komisja Europejska, powołując się na opublikowane 22 września kompleksowe badania programu Erasmus, europejskiego programu wymiany studenckiej uruchomionego w 1987 r., parom, które się dzięki uczestnictwu w nim poznały, urodziło się ponad milion dzieci. Jednak, zdaniem francuskiego dziennika Libération, dane te są [wyssane z palca] –

Przeczytaliśmy cały raport – 229 stron – i nigdzie nie wspomina się o dzieciach. Skąd więc wzięła się ta liczba? Z komunikatu prasowego, który stwierdza, że „Komisja szacuje, że od roku 1987 parom, które poznały się, uczestnicząc w programie Erasmus, urodziło się około miliona dzieci”.

Odpowiadając francuskiemu dziennikowi Komisja stwierdziła, że dane te „nie są częścią badania, lecz z niego wynikają”. Libération uważa, że w komunikacie prasowym dokonano uogólnienia na podstawie danych „wyciągniętych z badania”, które stwierdza, że 27 procent „byłych” studentów Erasmusa spotkało swoich obecnych partnerów podczas studiów za granicą. Ale ta interpretacja jest „obciążona kilkoma wadami”, stwierdza gazeta: badana grupa nie była „tak duża, jak przedstawiono” a jej uczestnicy są zbyt młodzi. (tj)