Cover

„Imigranci – spór na linii Włochy–Francja”, głosi tytuł w La Stampa. Napięcie między oboma krajami w sprawie imigrantów z Afryki Północnej osiągnęło nowy wymiar 7 kwietnia, kiedy to rząd w Paryżu odmówił uznania tymczasowych pozwoleń na pobyt przyznanych przez Rzym uchodźcom, którzy przypłynęliw tych dniach na Półwysep. Francuzi mają bowiem zamiar nadal odsyłać do Włoch osoby próbujące dostać się w granice ich państwa. Ważne przez pół roku pozwolenia zostały przyznane w celu odciążenia przepełnionych ośrodków dla uciekinierów, którzy znaleźli się w Italii. Turyński dziennik przytacza wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych Włoch Roberto Maroniego, który jest zdania, że Francja nie może wydalić imigrantów posiadających pozwolenie na pobyt, zanim nie zawiesi obowiązywania traktatu z Schengen, i przypomina, że „między tymi dwoma krajami od pewnego czasu trwa zimna wojna. Dotyczy ona głównie kwestii finansowych” – tacy giganci włoskiej gospodarki jak Edison, Parmalat i Generali są na celowniku francuskich inwestorów – co odbija się na losie „tysięcy tunezyjskich imigrantów, którzy mówią po francusku i chcą do Francji”.