Niemcy podkopują stabilność strefy euro

Opublikowano w dniu 19 maja 2015 o 09:40

Konserwatywny brytyjski dziennik The Daily Telegraph pisze, że choć nadwyżki na rachunku bieżącym Niemiec dawno wymknęły się spod kontroli, Komisja Europejska przez pięć ostatnich lat nie nałożyła na Berlin kar za podkopywanie stabilności strefy euro oraz łamanie unijnej procedury nadmiernych nierównowag makroekonomicznych. Gazeta podkreśla, że „cynicy mogliby dojść do słusznego wniosku, iż wielkie kraje grają według własnych zasad, a Niemcy mogą łamać je wszystkie”.
Artykuł przypomina też, że MFW ostrzegał w ubiegłym roku Niemcy, iż ich nadwyżka budżetowa jest niszcząca dla europejskiej unii monetarnej, nie leży w interesie samych Niemiec, a ponadto utrudnia krajom strefy euro przezwyciężenie problemów, w których się znalazły. Telegraph argumentuje także, że nadwyżka

jest chronicznym i strukturalnym nadużyciem uniemożliwiającym w dalszej perspektywie funkcjonowanie unii monetarnej i z pewnością stanowi większe zagrożenie dla jedności strefy euro niż to, co się dzieje w Grecji.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo europejskie

Europejska demokracja potrzebuje niezależnych mediów. Voxeurop potrzebuje ciebie. Dołącz do naszej społeczności!

Na ten sam temat