Unia fiskalna

Prawny i gospodarczy ból głowy

Opublikowano w dniu 14 grudnia 2011 o 13:54

Zaledwie kilka dni po zawarciu 9 grudnia umowy w sprawie nowego traktatu, ściślej wiążącego gospodarki krajów UE, „francusko-niemieckie nadzieje” okazują się, być może „zbyt wygórowane… gdyż wielu przywódców Unii Europejskiej ostrzega przed trudnościami związanymi z akceptacją daleko idących zmian przez ich izby reprezentantów”, pisze Financial Times.

Co najmniej cztery kraje spoza strefy euro obawiają się, że zgoda na traktat będzie zależała od „dokładności sformułowań” zawartych w tym bardzo zawiłym, jak się można spodziewać, tekście prawnym, gdyż

nawet wśród 17 członków strefy euro pojawiają się rozbieżności – przywódcy irlandzkiej opozycji wzywają premiera Enda Kenny’ego, aby ogłosił referendum w sprawie nowego paktu – którego wynik prawie na pewno byłby negatywny – a prounijne partie opozycyjne Holandii atakują rząd mniejszościowy premiera Marka Ruttego, za jego podejście przy negocjowaniu umowy.

Zważywszy, że pierwszy projekt spodziewany jest przed świętami, Martin Wolf, główny komentator ekonomiczny tego finansowego dziennika, przemianował „unię stabilności i wzrostu” na „unię zmienności i stagnacji”. Ta, jak pisze, „orgia oszczędności fiskalnych” doprowadzi do

Newsletter w języku polskim

długotrwałej recesji strukturalnej w narażonych krajach. By rzecz nazwać wprost, jednolita waluta stanie się synonimem obniżek płac, deflacji długu i długotrwałego zastoju gospodarczy. Czy tak ma być, bez względu na to, jak wysokie byłyby koszty rozpadu [strefy euro]?.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo europejskie

Europejska demokracja potrzebuje niezależnych mediów. Voxeurop potrzebuje ciebie. Dołącz do naszej społeczności!

Na ten sam temat