Cover

In timp ce Occidentul se înneacă în criza datoriei, China devine "un model pentru planetă graţie unei variante pragmatice a economiei de planificare", constată Handelsblatt. Bazându-se pe cele 12 procente de creştere înregistrate în primul trimestru 2010, ea "realizează excedente fără a acumula datorii". O performanţă care se datorează mai puţin zelului oamenilor de afaceri chinezi şi mai mult unui sistem bazat pe mai multe principii, crede cotidianul economic german. Mai întâi, planurile cincinale transformă criza într-o simplă perturbare care trebuie compensată. Planurile de relansare a consumului sunt susţinute de către presa de Stat, care repetă faptul că consumatorul "poate avea încredere în Stat şi economie". In fine, Statul limitează suma creditelor bancare iar banca centrală este susţinută de partid. "Problema europeană, în care băncile centrale inundă piaţa de lichidităţi pe care băncile pun stăpânire imediat, nu există în Imperiul de mijloc", unde "picioarele rămân pe pământ" neavând încredere în "jucători", rezumă Handelsblatt.