„Kam směřuje 130 miliard finanční pomoci Řecku?“ Odpověď, kterou přináší Die Gazette, je jednoznačná: finanční ústavy mimo Řecko dostanou ze záchranného balíku 40 %, řecké banky 23 % a Evropská centrální banka 18 %. Zbývajících 19 % je pak určeno na pokrytí finančních potřeb samotného Řecka.

„Jinými slovy víc než 80 % peněz ze záchranného balíku putuje k věřitelům, to znamená do bank mimo Řecko a do ECB. Miliardy od daňových poplatníků tak nezachraňují Řecko, ale banky.“

Německý čtvrtletník považuje cíl snížit zadlužení země do roku 2020 z 160 % HDP na 120 % za iluzi.