„Evropská komise souhlasí s tím, že prostuduje jinou formu výpočtu veřejného dluhu,“ oznamuje Público v souvislosti s dopisem, v němž devět členských zemí (Polsko, Maďarsko, Česká republika, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko a Švédsko) požádalo evropskou exekutivu, aby při kalkulaci rozpočtu a deficitů vzala v úvahu náklady spojené s reformou důchodových systémů. Podle současných pravidel by totiž byly země, které na žádost EU reformovaly své důchodové systémy, penalizovány tím, že by nemohly splnit konvergenční kritéria pro euro definovaná v paktu stability a růstu. Návrh „se vynořil ve chvíli, kdy se finanční trhy podle všeho opět obávají platební neschopnosti Irska a států jižní Evropy,“ poznamenává Público.