Cover

Bankovní unie: Německo opět šlape na brzdu“, píše v titulku La Tribune poté, co Evropská komise představila 10. července druhou část návrhu na vytvoření bankovní unie. Komise v něm navrhuje „zřídit úřad pro řešení problémů bank, který by rozhodoval o tom, zda v případě potíží dostanou finanční pomoc, nebo budou uzavřeny“:

Jednotný výbor pro řešení problémů složený ze zástupců ECB, Evropské komise a příslušných vnitrostátních orgánů „bude mít rozsáhlé pravomoci k analýze a definici přístupu k řešení problémů banky“ [...] Výbor bude nicméně pouze formulovat doporučení. Tím, kdo „stiskne knoflík“ a rozhodne o spuštění plánu na řešení problémů banky, bude Komise.

Internetový deník poukazuje na námitky Německa, které „soudí, že návrh Komise ‚překračuje její pravomoci‘, a tudíž by vyžadoval změnu smluv. […] Obává se [také], že německé banky budou platit za zahraniční konkurenty, kteří se ocitnou v potížích, ať už to bude na jejich finanční záchranu, nebo likvidaci.

Berlínský deník Die Welt se domnívá, že „EU vyhledává konflikt s Německem“, a odkazuje na slova jednoho z představitelů německé vlády, který si stěžuje, že Brusel „přehání“ a „chce mít vždycky poslední slovo“. Na druhou stranu deník v komentáři tvrdí, že k plánu Komise „v zásadě není co dodat“, protože „každý ví, […] že je lepší, aby se všichni představitelé sešli u jednoho stolu“. Die Welt se nicméně obává, že

se kolem záchrany eura zrodila už spousta provizorních řešení: kupříkladu přesun bankovního dohledu na Evropskou centrální banku (ECB). Na jednu stranu musí vytvářet měnovou politiku nezávislým způsobem, a na stranu druhou přijímat rozhodnutí vyžadující [...] demokratickou kontrolu […]. Současný návrh Komise jasně ukazuje, že už měla ohledně tohoto střetu zájmů dříve pochybnosti. Bylo by logické, aby právo na likvidaci bank připadlo ECB, když už je pověřena dohledem. Komise ale pochopila, že je to intervencionistický hřích, a proto jí právo na uzavírání bank nesvěřila. K tomu, aby projekt stability byl opravdu pevný sám o sobě, by bylo zapotřebí provést změnu v evropské smlouvě.