Cover

„Mediator a prohřešky státu,“ píše v titulku list Libération, který se tak vrací ke skandálukolem léku proti cukrovce vyráběným laboratoří Servier, který byl v letech 1976 až 2009 předepisován na snížení pocitu hladu. Jeho aktivní složka benfluorex byla kvůli svým škodlivým vedlejším účinkům zakázána ve většině zemí, avšak francouzské úřady s jeho stažením z trhu otálely až do listopadu 2009. Ve Francii, kde Mediator užívaly zhruba 3 miliony osob, lék způsobil asi 500 úmrtí. Libération podporuje požadavek skupiny levicových poslanců, kteří požadují vytvoření parlamentního vyšetřovacího výboru k aféře Mediator. Podle deníku totiž panují „pochyby ohledně profesionality Francouzské agentury pro zdravotní bezpečnost (Afsspas), jejích vazeb na Servier a politických vazeb na farmaceutický průmysl.“