Cover

„Historici kritizují Bundestag,“hlásá titulek listu Gazeta Wyborcza. Polský deník informuje o otevřeném dopise, který podepsalo 68 historiků z celého světa, v němž vyjadřují protest proti nedávnémuusnesení Bundestagu, dolní komory německého parlamentu, o Němcích vyhnaných po druhé světové válce z Polska, Československa a Sovětského svazu. Usnesení mezi jiným navrhuje ustavení nového Dne vyhnaných a uznání jejichCharty z roku 1950 jako klíčového mezníku v dějinách procesu německého usmíření se sousedy. Jak však Wyborczapřipomíná, samotná Charta slova „usmíření“ neužívá ani jednou a mezi jejími signatáři je i množství někdejších členů NSDAP a příslušníků SS. „Toto usnesení vyvolává falešný dojem jak z historického tak politického hlediska,“ zní text dopisu, jehož nejpočetnější signatáře tvoří Němci. Varšavský deník zdůrazňuje, že dopis je důkazem nesouhlasu německé společnosti s „historickými manipulacemi“ politiků, či se snahami „popřít zodpovědnost Německa za vyvolání války, či se nezmiňovat o jejích obětích“. Připomíná též, že skutečné smíření začalo v roce 1965, kdyžpolští biskupové poslali svým německým bratřím dopis s historickými slovy „odpouštíme a prosíme za odpuštění“.