Foreign Policy România

  • City: Bukurešť
  • Jazyk: rumunsky
  • Frequency: Bimonthly
  • Nakład: 20 000
Foreign Policy România

Časopis Foreign Policy Romania začala v prosinci 2007 vydávat společnost Adevărul Holding (mediální skupina vlastnící mj. deník Adevărul a týdeník Dilema Veche). Dnes představuje jednu z 11 zahraničních mutací časopisu Foreign Policy a je jedním z mála měsíčníků, které v zemi vychází v magazínovém formátu. Zhruba třetinu obsahu tvoří novináři rumunské redakce a zbytek je přejímán z amerického vydání. Foreign Policy România se stejně jako mateřský časopis věnuje hlavně politice, ekonomice a mezinárodním vztahům. Šéfredaktorem je Ovidiu Nahoi.

Externí odkazy na webu

Updated: 31 prosinec 2018