Podpořte nezávislou a BEZPLATNOU evropskou žurnalistiku – přispějte na VoxEurop.

Kurier

  • City: Vídeň
  • Jazyk: německy
  • Nakład: 160 000 výtisků
Kurier

Historie populárního středopravicového „Kurýra“ se datuje od roku 1945, kdy jej vydávaly americké okupační síly pod názvem Wiener Kurier. Tento první bulvární deník v Rakousku byl hlásnou troubou opozice vůči SSSR a dosáhl až 300 000 výtisků denně. V roce 1954 se přejmenoval na Kurier. Dnes je čtvrtým nejčtenějším deníkem v Rakousku.

Externí odkazy na webu

Updated: 18 leden 2017