Amy Winehouse během soudního procesu s jedním fanouškem, Londýn, červenec 2009.

Drogy přestaly být cool

Počet mladých uživatelů drog ve Velké Británii za posledních patnáct let klesl o 30 %. Je příčinou tohoto poklesu zhoršující se kvalita psychotropních látek, nebo negativní zkušenosti slavných osobností?

Zveřejněno dne 25 února 2011 v 16:51
Amy Winehouse během soudního procesu s jedním fanouškem, Londýn, červenec 2009.

V březnu roku 1961 (příští měsíc tomu bude padesát let) se země z celého světa spojily s cílem zamezit užívání drog a společně podepsaly Jednotnou úmluvu OSN o omamných látkách, v níž se zavázaly ke kategorickému zákazu výroby a distribuce kokainu, konopí, opiátů a dalších psychotropních látek. Od té doby byl trend v zemi silný a neměnný: Více lidí bralo častěji více drog.

Mladých Britů, kteří v šedesátých letech vyzkoušeli ilegální drogy, bylo podle odhadů méně než 5 %. V sedmdesátých letech už jejich počet vzrost na 10 % a v letech osmdesátých na 15-20 %. V roce 1995 už se přibližně polovina mladých lidí přiznala, že drogy vyzkoušela.

Proto jsou poslední čísla tak překvapivá. Podle lednových statistik NHS (National Health Service, Národní zdravotní služba) opírajících se o údaje British Crime Survey (Britský průzkum kriminality) dosáhl v Británii a ve Walesu počet dospělých užívajících v letech 2009-2010 nedovolené omamné látky 8,6 %, což je nejnižší číslo od roku 1996, kdy se začal průzkum provádět. Mezi lidmi ve věku 16-24 let je situace podobná: Pouze 20 % z nich - o třetinu méně než před patnácti lety - přiznalo, že v loňském roce drogy vyzkoušelo, což je další nejnižší rekord.

Spotřeba kokainu klesá, stejně jako spotřeba stimulačních ‚speed‘ drog a cannabisu. Spotřeba LSD se stabilizovala, nicméně je pořád o pětinu nižší než v roce 1996. Na stejné úrovni se drží i spotřeba heroinu, ze závislosti se ale v současnosti léčí méně mladých lidí. British Crime Surveymá tendenci drogové statistiky podceňovat (protože nezahrnují bezdomovce, vězně nebo studenty ubytované na kolejích) a také to není poprvé, co čísla klesla, nicméně trend už je nyní příliš silný na to, abychom ho nebrali v potaz. Přinejmenším v této zemi se zdá, že drogy z nějakých záhadných důvodů vycházejí z módy. Není to žádná drobná záležitost – OSN dnes odhaduje objem celosvětového obchodu s drogami na 198 miliard liber, což z něj činí třetí největší průmysl planety hned po ropě a zbraních.

Newsletter v češtině

V roce 2004 figuroval na špičce Cool listu [prestižního hudebního časopisu] NME hudebník Pete Doherty. Třetí místo obsadil jiný konzument drog Mike Skinner, který rovněž nemá komplexy s jejich užíváním, jen je o něco méně problematičtější. V roce 2007 přichází odraný styl Amy „Wino“ Winehouse. Při zpětném pohledu se tento přechod od Dohertyovy romantiky k zbídačenosti Amy Winehouse jeví jako skutečný zlom. Je těžké říct, zda image drogových konzumentů skutečně ‚retoxikovala‘ sama „Wino“, ale v době, kdy se objevila, byl život bez drog považovaný za daleko víc ‚cool‘, než tomu bývalo dříve. V porovnání se zpěvačkou, respektive s kýmkoliv jiným, si dnešní rockové hvězdy zakládají na drogové abstinenci. Dokonce i sotva čtyřiadvacetiletá Lady Gaga se už stihla stát horlivě napravenou narkomankou (kokain už prý neužívá, ale stále pravidelně kouří marihuanu).

Pokles konzumace drog však bohužel není doprovázen podobným poklesem v rovině napáchaných škod. Počet hospitalizací z důvodu předávkování se loni zvýšil o 4,8 % a z důvodu psychických problémů o 5,7 %. Vyčíslit úmrtnost spojenou s užíváním drog je složité, ale i v této oblasti byl zaznamenán růst. Vysvětlit tento jev je problematické. Mohlo by jít o zpožděný efekt související se stárnutím populace lidí závislých na heroinu. Anebo, jak tvrdí profesor David Nutt, bývalý předseda Advisory Council on the Misuse of Drugs [Poradní sbor pro otázky zneužívání drog], je tu ještě jiný faktor. „Na následky nadměrné konzumace alkoholu umírá zcela jistě daleko víc lidí [přestože celková spotřeba alkoholu klesá],“ tvrdí Nutt. „Binge-drinking [opíjení se do němoty] představuje alternativu k braní jiných drog, tak tomu dnes myslím pořád je. Kultura ‚bingeing‘, vymývání si hlavy a konzumace různých druhů drog rovněž přispívají k větší úmrtnosti.“

Při posuzování poklesu konzumace drog je třeba vzít v úvahu jednu věc: Ani psychotropní látky už nejsou, co bývaly. „Když si lidé kupovali před třemi nebo čtyřmi lety kokain pro vlastní spotřebu, pohybovala se čistota drog mezi 50-60 %, nebo byla přinejmenším na 20 %,“ uvádí drogový poradce Dean Aimes z Forensic Science Service [společnost poskytující znalecké expertízy pro britské bezpečnostní složky], která analyzuje zadržené drogy. „Toto procento se posléze snižovalo a dnes můžeme hovořit o zhruba 3-30% čistotě.“

Míra konzumace ilegálních drog ve Velké Británii je každopádně stále nejvyšší na světě. Hlad po intoxikaci nemizí. Chcete-li důkaz, podívejte se na mefedron. Tato legální syntetická stimulační látka přezdívaná „mňau mňau“ či „M-Cat“ se stala fenoménem v roce 2009 a loni v dubnu přibyla na seznamu narkotik.

Dnes je mefedron zakázaný. Podle Forensic Science Service je míchán s obvyklými příměsemi. Jeho popularita ale přetrvává. Podle průzkumu magazínu Mixmag je mefedron jedinou z nejvíce užívaných drog, jejíž spotřeba oproti loňskému roku mezi návštěvníky klubů a diskoték vzrostla. Přestože je zakázaný (ne proto, že je zakázaný), se zdá, že je kvalitnější než jiné alternativní drogy. Prvních šest měsíců poté, co se v Británii objevil, počet úmrtí v důsledku konzumace kokainu nevysvětlitelně klesl. Mladí lidé možná vyspěli.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma