Zpráva Snižování emisí

Evropa jednotná v neúspěchu

Podle Evropské agentury pro životní prostředí se žádné zemi nepodaří dosáhnout v oblasti zelené energie a emisí cílů stanovených pro rok 2020. Zatímco se jedni domnívají, že laťka byla umístěna příliš vysoko, druzí soudí, že i menší pokroky znamenají úspěch.

Zveřejněno dne 24 října 2013 v 11:25

Selhali jsme, dobrá. Ale kdo v Evropě ne? Projednou všichni. Slabá útěcha vzhledem k tomu, že Starý kontinent bude mít problém dodržet environmentální a energetické závazky (které, jak už víme, jdou spolu ruku v ruce) obsažené ve známém protokolu 20/20/20: snížit do konce tohoto desetiletí emise [skleníkových plynů] o 20 % oproti úrovni z roku 1990, zvýšit o 20 % energetickou účinnost a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v celkové spotřebě na 20 %.

Evropa tohoto cíle nedosáhne, stejně tak se žádné členské zemi nepodaří dodržet všechny tři závazky uvedené v plánu z roku 2008 a žádná země mezi neúspěšnými nevynikne. Takový je závěr zprávy Trends and projections in Europe 2013 - Tracking progress towards Europe's climate and energy targets until 2020 [„Trendy a projekce v Evropě 2013 – Na cestě k pokrokům směřujícím k dosažení klimatických a energetických cílů do roku 2020“], kterou nedávno zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí.

Nedostižný cíl

Zřejmě nejtěžším kritériem pro evropské země je snížení spotřeby energie o 20 %. Podle odhadů agentury se dnes jeho splnění blíží pouze čtyři z šestadvaceti zemí (Slovinsko a Chorvatsko se k dohodě nepřipojily): Francie, Německo, Bulharsko a Dánsko. Jsou to země, v nichž podpůrná fiskální a průmyslová politika zafungovaly. Agentura dále upozorňuje, že se spotřeba primární energie v EU vyšplhá v roce 2020 v každém případě, bez ohledu na krizi, k 1 500 Mtoe (ekvivalent 1 500 milionů tun ropy), a cíl snížení spotřeby tak bude naprosto nedosažitelný.

Co se týče závazku snížení emisí CO2 o 20 %, Evropa se mu díky krizi zpomalující soukolí ekonomiky a rozvoje celkem přibližuje (agentura odhaduje snížení o 18 %). Ale ani v tomto případě před sebou nemají všichni stejnou cestu. Polovina států (14 z 28) se drží vytčeného kurzu a cíl by mohla splnit. Ale Španělsko, Belgie, Irsko, Lucembursko, Rakousko, Estonsko, a dokonce i zelené Finsko jsou zcela mimo normu. Další země včetně Itálie pak cíle mohou dosáhnout jen tehdy, pokud současná opatření posílí.

Newsletter v češtině

Každý sám za sebe

V závodě o 20% zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie bojuje každý sám za sebe. Celkový odhad pro Evropu je poněkud staršího data: v roce 2011 pokrývaly zelené energie 13 % celkové spotřeby. Tento údaj by na půli cesty mohl vyvolat naději, že se vytčeného cíle podaří do roku 2020 dosáhnout. Ale i zde jde o závod vícerychlostní. Francie (a to se nebude líbit těm, kdo marně trvají na tom, aby byla jaderná energie, ve Francii převažující zdroj, zařazena na seznam energií šetrných k přírodě), ale také Belgie, Velká Británie, Nizozemsko, Malta a Lotyšsko zůstávají nadále pod stanoveným minimem.

Otázka zní: kdo má pravdu? Ti, kdo od začátku tvrdí, že agenda 20/20/20 byla ve skutečnosti nereálná a příliš rozkolísaná, anebo ti, kdo si myslí, že i nedokončený běh k takovému cíli může lze považovat za úspěch?

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma