Lezeš mi na cojones!

Zatímco v češtině je těžké pohledat výrazy spojené s tou nejcitlivější částí mužského přirození, španělština, italština, francoužtina jich má požehnaně.

Zveřejněno dne 3 července 2009 v 12:53

„Che palle!“ Vykřikne moje italská kolegyně a vystřelí ruce k nebi. Internet zase spadl. A to jí „pořádně leze na nervy!“ (Doslova však jinam). Není žádnou vzácností, když Italové využívají širokého lexikálního pole, které citlivé části mužského těla nabízí, aby si tak verbálně ulevili. V takovém Německu by si mladá 25letá dívka po pronesení výrazu jako „koule“ vysloužila minimálně řadu udivených pohledů.

Poněkud suchý výraz „Das geht mir auf den Sack,“ který bychom mohli přeložit jako „leze mi to na nervy“, doslova však na „pytlík“, se v Německu používá jen zřídka. Ale je přímo ohromující jak často a bez uzardění se takové výrazy používají v románských jazycích. „Non mi rompere i coglioni“ nebo též „non mi rompere le palle“ („neštvi mě“ či doslova“ nerozbíjej mi koule“) se může běžně použít i mezi kolegy.

Existuje i výlučně italská varianta pro tento orgán, jako slovo „maroni“ („kaštany“). To se stalo osudným italskému ministrovi vnitra Robertu Maronimu, který je tedy nositelem velmi metaforického jména. Od zmíněného ministra se očekávala změna v imigrační politice, tzv. „rottura di Maroni“ (Maroniho „zlom“ či „průlom“). A jak této lingvistické lahůdky využili italští novináři, si čtenář určitě umí představit.

Zajímavý je i výklad mého španělského kolegy: „Ve Španělsku se vše dobré srovnává s koulemi, a co dobré není s ženským pohlavím.“ Ve Španělštině tedy slovo „cojonudo“, odvozené od slova „cojones“ (jak jinak než „koule“) vyjadřuje něco úžasného. Pokud Španělé umírají smíchy, tak tomu říkají „descojonarse“!

Ve španělštině tedy opravdu můžeme slovy, která se točí okolo mužských generativních žláz, vyjádřit vše. Ty může mít člověk nepříliš rychlý v úsudku ve Španělsku dokonce i hranaté („tener los huevos cuadrados“). A když má někdo strach, tak mohou svírat jak kravata („tener los cojones de corbata“).

I Francouzi jsou machisté, neboť „être couillu“ znamená být nejen dobře vybavený, ale též mít hodně štěstí. Ale pozor, když se to přežene, tak hrozí „partir en couilles, neboli odejít s rozbitými…však už víte.

„Che palle“, milí kolegové!

Katharina Kloss

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma