Návrat demokracie do Řecka

Zatímco se řecký ministerský předseda Jorges Papandreu snaží prosadit další kolo bolestivých úsporných opatření, náměstí Syntagma v hlavním městě se stalo vzorem přímé demokraci. Atéňané všech ideologických směrů sem přicházejí vyjádřit své rozhořčení.

Zveřejněno dne 16 června 2011 v 16:27
 | Protest na náměstí Ústavy, Atény

Když Stéphane Hessel v týdeníku Time napsal, že rozhořčení a křivda by se měly přetavit v „mírumilovné povstání“, možná nečekal, že si hnutí tzv. rozhořčených ve Španělsku a v Řecku, vezmou jeho slova k srdci natolik a tak brzy.

Protest Řeků proti katastrofálním hospodářským opatřením se dal očekávat. V moderních dějinách bojovali Řekové proti zahraniční okupaci i domácí diktatuře s rozhodností a obětavostí. Opatření, která Řecku vnutily MMF, EU a Evropská ústřední banka, pokud ne přímo na žádost, tak alespoň s plným souhlasem řecké vlády, vedla k jedenácti jednodenním generálním stávkám, četným regionálním stávkám a vynalézavým projevům odporu. Domácí i zahraniční sdělovací prostředky dychtivě informovaly o střetech mezi mládeží a pořádkovou policií, které následovaly po velkých demonstracích a ulice Athén plnily hustými oblaky slzného plynu. Tyto protesty, vedené levicovými stranami a některými odborovými organizacemi, zastínily protesty proti úsporným opatřením, které se konaly i jinde v Evropě. Nicméně neutuchající zastrašovací kampaň provládních médií, expertů a privilegovaných intelektuálů šířila strach a výčitky mezi většinou obyvatelstva a brzy se jí odpor podařilo omezit.

Před třemi týdny se však situace změnila. Různorodý dav rozhořčených mužů a žen všech ideologií, věku, profesí, včetně mnoha nezaměstnaných, začal okupovat náměstí Syntagma v centru Athén, přímo naproti parlamentu, jakož i prostranství okolo Bílé věže v Soluni a další veřejné prostory ve velkých městech. Každodenní okupace a shromáždění, jichž se často účastnilo i více než 100 000 lidí, byly pokojné a policie jim přihlížela pouze z povzdálí. Sami účastníci si říkají „rozhořčení“ a bojují proti nespravedlivému ožebračování pracujících Řeků, proti ztrátě svrchovanosti, která zemi proměnila v neokoloniální panství bankéřů, stejně jako proti likvidaci demokracie. Společným požadavkem je odstoupení zkorumpovaných politických elit, které už Řecku vládnou 30 let a které zemi přivedly na pokraj zhroucení. Politické strany ani transparenty nejsou vítány.

Demokracie v akci

Každý den se tisíce lidí sejdou na náměstí Syntagma a diskutují o tom, jak dál. Paralely s klasickou athénskou agorou, která se scházela na místě jen několik set metrů vzdáleném, jsou pozoruhodné. Ti, kdo chtějí promluvit, dostanou číslo a pokud je jejich číslo vylosováno, jsou povoláni na pódium. Připomíná to fakt, že mnoho veřejných funkcionářů v antických Athénách bylo vybíráno prostřednictvím losu. Řečníci přísně dodržují dvouminutový časový limit, aby se dostalo na co možná nejvetší počet příspěvků. Shromáždění jsou organizována velice efektivně a bez obvyklých provokativních zásahů, tak často provázejích veřejné projevy. Témata se týkají organizačních záležitostí, nových drůhů protestů a mezinárodní solidaritě, alternativám ke katastrofálně nespravedlivým opatřením. Není otázky, která by nemohla být předložena a diskutována. K dobře organizovaným týdenním debatám jsou zváni ekonomové, právníci a političtí filozofové, aby přednesli návrhy alternativních řešení krize.

Toto je demokracie v akci. Univerzitní profesor dostane stejně času jako nezaměstnaný, debatuje se energicky, a o každém z nich se hlasuje. Rozhořčeným se podařilo náměstí osvobodit od komerčních činností a změnit je v prostor pro skutečný veřejný život. Místo obvyklého nočního sledování televize se nyní lidé střetávají v ulicích s ostatními a debatují o otázkách veřejného zájmu. Pokud je demokracie vládou „demos“, totiž těch, kteří nemají pro vládnutí žádné zvláštní předpoklady, ať už je to bohatství, moc nebo znalosti, tak v nedávné evropské historii se tato situace skutečné demokracii blíží nejvíce.

Demos má více rozumu než politici

Velice srozumitelné debaty na náměstí Syntagma zdiskreditovaly banální a stále opakovanou mantru, že většina témat veřejné politiky je pro obyčejné lidi příliš komplikovaná a je třeba je přenechat expertům. V Aténách si dnes znovu uvědomují, že demos má více kolektivního rozumu než jakýkoli politik a že se nyní vrací základní ustavující důvěra v klasickou agoru. Pobouření občané ukázali, že parlamentní demokracie musí být doplněna přímější verzí. Upozornění je to o to více příhodné v době, kdy napříč Evropou začíná být důvěra v politické zastoupení otřesena.

Reakce Pasokovy vlády byla dosud rozpačitě tlumená. Propagandisté současné vlády z protestů a následných omezených násilností zatím vinili rozdělenou levici. Tato taktika už ale na rozhořčené občany, kteří jsou zastoupeni ve všech politických stranách a zároveň v žádné, nemůže dále platit. Byla připravena odhodlaná kampaň, která má zastavit parlamentní hlasování o opatřeních, na kterých se prezident Jorges Papandreu dohodl s bankéři a s německou kancléřkou Merkelovou. Tyto opatření by prodloužily a prohloubily současnou krizi a nárůst nezaměstnanosti minimálně do roku 2015. To je léčba, která je daleko horší než nemoc sama. Reakce na tyto reformy budou důvodem střetu mezi „zasvěcenými členy elit“ a „pobouřenými“, střetu, který nyní vstupuje do konečné fáze. Dnes zástupy na náměstí Syntagma spojily síly s odborovými organizacemi v generální stávce a obklíčily parlament.

Náměstí Syntagma se dnes více podobá káhirskému náměstí Tahrir než madridskému Puerta del Sol. Zkušenost, že lidé se mohou každý den sejít a čelit parlamentu, který je přímo proti nim, změnila řeckou politiku jednou provždy, a to v pozitivním slova smyslu. Tradiční elity mají poprvé v životě důvod se bát. V řečtině znamená slovo „stasis“ vzpřímenost, stejně jako revoltu nebo povstání. Náměstí bylo pojmenováno po demonstracích, které v 19. století volaly po vyhlášení ústavy (syntagma) králem. A „rozhořčení“ to dnes opakují: vzpřímeni stojí a požadují nové společenské zřízení, které by je osvobodilo od neokonzervativní nadvlády a politické korupce.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma