Nezávislá ECB je minulostí

Nový program Evropské centrální banky umožňující odkoupení rizikových dluhopisů, který oznámil Mario Draghi, podle německého tisku značí to, že se největší evropská finanční instituce podřizuje politické moci.

Zveřejněno dne 7 září 2012 v 15:55

„Hráz se prolomila,“ bouří se na titulní straně Die Welt. Evropská centrální banka svým oznámením, že je připravena odkoupit obligace zadlužených států eurozóny, ukázala, že se nyní omezí na roli záchranáře, lituje konzervativní deník:

Cover

Pokaždé, když se politikům zdá, že někde hoří, oheň přijede uhasit právě ECB. Tu koupí státní dluhopisy, tu dokonce poskytne překlenovací úvěr Řecku nacházejícímu se na pokraji bankrotu, protože se evropské vlády a Mezinárodní měnový fond zrovna nemohou rozhodnout, zda chtějí této středomořské republice dál půjčovat nějaké peníze.

„Jak v takových podmínkách může ECB řídit tiskárnu na peníze nezávisle na názoru vlád?,” ptá se Die Welt poukazujíc na německou tradici nezávislosti centrálních bank, jak v národním měřítku tak v celé Evropě:

Cover

Odkazováním na možný rozpad eurozóny se Draghi snaží obhájit fakt, že šlape po stanovách své vlastní banky. Tím, že to dělá, odvádí špinavou práci za vlády, které tak mohou reformní tempo s ohledem na pomoc Centrální banky opět o něco zpomalit. ECB se zároveň po střechu naplní státními dluhopisy krizových zemí. Nebezpečí této politiky je obrovské. V tuto chvíli ani není problémem inflace, jde zde o zcela netransparentní, politicky nelegitimní přerozdělování blahobytu ze Severu na Jih. Od těch, kdo šetří, k těm, kdo těží z nezodpovědné finanční politiky. A to je nedemokratické a asociální.

ECB „odměňuje špatné ekonomické řízení“,zlobí se Süddeutsche Zeitung, která patří mezi deníky, které jsou většinou nakloněné k větší flexibilitě vůči problémovým zemím. Neomezený nákup státních dluhopisů neznamená nic jiného než „financování nestabilních států“. Nejhorší na tom ale podle německého deníku je, že Mario Draghi porušuje právo. Vůle „zachránit euro za každou cenu“ a tvrzení, že „je euro nezvratné“, jasně překračují jeho pravomoce. Podle mnichovského deníku

Cover

mohou taková prohlášení pronášet pouze představitelé vlád. Nelze tolerovat, aby demokraticky nelegitimní instituce rozhodovala o životních poměrech v Evropě. […] Podle SZ se z ECB stává „panovačná démonka Evropy“, která může zákon pokaždé, když jí překáží, obejít tím, že si natiskne nové peníze – „neúnosná představa“, bouří se mnichovský deník. Proto se také proti tomuto rozhodnutí ECB staví guvernér německé banky Jens Weidmann. “Nakonec všichni vědí, včetně samotného Maria Draghiho, že euro nemůže být zachráněno tím, že se postaví proti Německu, které je první ekonomikou Evropské unie. Je v zájmu Evropy, aby ECB a další bezpodmínečný zachraňovatelé eura nevyhanli Němce stavět barikády. Nemají k tomu daleko.”

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma