Nezbytná a lidová kultura

Mohlo by se zdát, že kultura v Evropě je pouze výsadou elit. Přitom je to naopak všemi sdílená hodnota. A to i přesto, že pohled na kulturu v západní a ve střední Evropě není zcela stejný, soudí belgická novinářka.

Zveřejněno dne 22 listopadu 2013 v 15:11

Kam až mají sahat hranice Evropské unie? „Až po hranice gotiky,“ odvětil jednou velký Evropan, křesťanský demokrat a německý spolkový kancléř v letech 1982 až 1998 Helmut Kohl. Jeho odpověď byla ryze kulturní, a v důsledku evropská. Rozhovor otištěný 16. listopadu v deníku De Standaard s Ceesem Nooteboomem je ozvěnou této myšlenky. Nootenboom patří mezi nejlepší současné spisovatele, kteří nikdy nezískali Nobelovu cenu za literaturu. V rozhovoru se podivuje nad tím, že se evropská debata už vůbec nezajímá o kulturu a myšlenky, ale jen o desetinné čárky a procenta. Evropa, o níž bychom měli mluvit, je Evropou „Erasma a Voltaira, Tolstoje a Thomase Manna, Rembrandta a Botticelliho, Hegela a Humea.“ Místo toho se zabýváme Evropou „tří celých nula procent“ [HDP - povolená výše deficitu obsažená v konvergenčních kritériích nutných pro přijet eura]. Správně, Nooteboom je ztělesněním této Evropy.

Myšlenky „otců zakladatelů“

Zajímavou vlastností jeho výčtu je, že všechna jména, kromě jednoho, mají původ v západní Evropě, která píše latinkou, Evropy renesance a osvícenství, Evropy, která přišla s myšlenkami tolerance a demokratických vlád, které musely začít brát ohled na své občany a předkládat jim výsledky své práce. Takhle si to ale Tolstoj nepředstavoval. Jestliže Rusko Vladimíra Putina přesně neodpovídá naší představě o demokracii, je to tím, že byzantská Evropa a Evropa cyrilice se z velké části vyvíjela zcela jinak.

Toto konstatování není předmětem historického determinismu. Naopak to znamená, že západní a střední Evropa jsou zakotveny v myšlenkách a ideálech „otců zakladatelů“ více než její byzantská část – Řecko, Rumunsko, Bulharsko a velká část Balkánu – která byla odříznuta od osvícenství a tím i od Voltaira, Hegela, Huma a jejich následovníků v době Osmanské říše. [[Tím, že se Evropa rozšířila na jihovýchod, změnila částečně svou identitu]], a to je vidět i cítit.

Národ je odrazovým můstkem do Evropy

Je tu ale také další faktor. Evropa, kterou má Nooteboom a velký počet dalších opravdových Evropanů na mysli, je ta, které hrozí, že bude označena za „elitářskou“. V naší zemi používáme toto slovo nesprávně, navzdory těm, kdo bojují za přesné jazykové vyjadřování a vzdělávání zaměřené na získávání vědomostí a prozíravosti, a nikoliv na získávání prospěchářských dovedností. Jak si představujeme, že budeme vzdělávat generace Evropanů bez seriózní výuky mateřštiny a cizích jazyků?

Newsletter v češtině

Další muž s velkým kulturním obzorem, [vlámský filozof] Luc Devoldere, se ukázal jako opravdový Evropan, když 9. listopadu vystoupil na mírové konferenci v nizozemské Bredě. Svůj příspěvek s názvem „Ztraceni v jazycích“, který by měl být povinnou četbou v celém Nizozemsku a Vlámsku, uzavřel prohlášením: „Možná až do posledního okamžiku svého života si jakožto někdo, kdo zastává pragmatický sentimentalismus vůči jazykům, budu stýskat nad tím, že jsem ztratil keltšinu, budu drmolit pár slov latinsky, zpívat italsky, snít francouzsky a umírat ve své západní vlámštině. Život jsem ale strávil v holandštině, vše jsem sledoval holandsky. Voilà.“ Neboli jak jinak se stát opravdovým Evropanem, když máme kořeny zapuštěné ve svém rodném jazyce a ve své kultuře, kterou milujeme. Národ je odrazovým můstkem do Evropy, a nikoliv, jak tvrdí v současné době populistické strany, uzavřením se do svého malého světa.

Hitlerův důvěrník a ministr propagandy Joseph Goebbels jednou řekl: „Když slyším slovo kultura, vytahuji revolver.“ Evropská unie je postavena na zcela opačné myšlence, když vidíme revolver, vytahujeme kulturu. Jestli chceme v Evropě vzdělávat mladé generace v míru, měli bychom je vzdělávat v této kultuře, která není „elitářská“, ale je součástí našeho společného dědictví.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma