Občané dostanou na měsíc do rukou moc

Zveřejněno dne 8 ledna 2013 v 14:15

V reakci na politicko-finanční skandály, které loni na podzim otřásly Estonskem, sezval prezident Toomas Henrik Ilves ke kulatému stolu zástupce politických stran, občanské společnosti a osoby s významným vlivem na veřejné mínění.

Představitelé se dohodli, že občanům umožní zapojit se po dobu tří měsíců (od ledna do března 2013) do přípravy nových předpisů týkajících se politického života. Lidé tak budou moci přímo zasahovat do zákonodárného procesu.

Od 7. ledna se mohou návštěvníci nově spuštěných webových stránek Rahvakogu.ee („Občanské shromáždění“) blíže seznámit s volebními pravidly a existujícími politickými stranami a navrhovat případné změny.

„Člověk k tomu nepotřebuje být politolog nebo právník. Předpisy jsou prezentovány co možná nejsrozumitelněji,“ vysvětluje deník Postimees. Občané se mohou vyjádřit k pěti různým oblastem, jmenovitě k fungování, pracovní náplni a financování politických stran nebo k volebním předpisům. Své návrhy mohou posílat do konce ledna. „Smyslem iniciativy je ukázat, že nikdo není sám tak inteligentní jako celý národ dohromady,“ řekl deníku ředitel Svazu nezávislých sdružení Urmo Kübar.

Newsletter v češtině

Na konci ledna se začne předloženými návrhy zabývat skupina expertů. V březnu o nich bude v průběhu několika dnů diskutovat zhruba 500 Estonců, zástupců různých sociálních kategorií. Výsledek debaty bude následně předložen k jednání vládě.

Eesti Päevaleht se k iniciativě staví pochybovačně:

Mnoho lidí pohlíží na novou instituci skepticky. V minulosti už proběhlo několik pokusů vytvořit trvalé pojítko mezi občany a politickou mocí, například iniciativu TOM [Täna otsustan mina, „Dnes rozhoduji já“] v roce 2001, a všechny skončily neúspěšně.

Jak ale dodává deník,

Občanské shromáždění se na rozdíl od iniciativy TOM, kterou mezitím nahradila Osale.ee („Zapojuji se“), soustředí pouze na jedno téma. Proto je tu naděje, že se nestane pouze místem, kde se mohou lidé odreagovat.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma