Test odolnosti pro eurozónu

Spojit dluhy bank v rámci eurozóny, jak si přeje Evropská centrální banka, nebo raději počkat na to, až si každá členská země udělá v účtech pořádek, jak to požaduje Berlín? Je třeba udělat obojí, domnívá se euroskupina. Zbývá jen vědět, jak toho dosáhnout.

Zveřejněno dne 16 května 2013 v 11:38

Bankovní unie je zkouškou budoucnosti eurozóny. Uspěje-li, bude to pozitivní znamení. V opačném případě by to nebyla dobrá zpráva. Evropa je jistě řešením, ale všechno je složitější, protože postoje členských států a evropských institucí se rozcházejí. Hlavní otázkou je, jak čelit vysokému bankovnímu dluhu, jehož budoucnost je neznámá. Německo vytyčilo základní otázku: Kdo se postará o bilanci banky, když zkrachuje (jako v případě španělského bankovního ústavu Bankia), a kdo by měl zaručit vklady subjektu, který se potýká s problémy. Jde o reálné problémy, vyřešme je nejprve na národní úrovni, říká. ECB tvrdí, že vytvoření bankovní unie je nutné. Výměna názorů je pozitivní, za předpokladu, že řešení reálných problémů nebude imaginární. Evropa vstoupila do hodiny ryzího realismu, nikoliv prohlášení. A to je výzva.

Zvedla se nová vlna euroskeptismu, související s možností rozdělení eurozóny na sever a na jih. Skutečnosti však nedovolují tuto myšlenku vyživovat. Interní finanční zasedání jsou natolik transparentní, že v samotném Německu se rozhořela debata mezi německým ministrem financí Wolfgangem Schäublem a německým členem výkonné rady Evropské centrální banky odpovědným za mezinárodní vztahy Jörgem Asmussenem.

Podle Wolfganga Schäubleho ukrývají evropské banky hodně toxického úvěru a poskytují ho podnikům a veřejným institucím. Unáhlené vytvoření bankovní unie by vedlo k tomu, že finanční fond, který by měl garantovat všeobecnou rovnováhu, by byl přetížen nedobytnými dluhy. Proto vyžaduje dvě fáze. Prvním krokem musí být ozdravení na národní úrovni, včetně nezbytných reforem a ekonomických opatření. Až pak bude možné přikročit k pokrytí budoucích rizik eurozóny. To znamená, že dluh nezmizí jako mávnutím kouzelného proutku tím, že se přehodí na bedra jiných, rozuměj daňových poplatníků zemí eurozóny, ale tak, že každý přijme svůj dluh. To je pojem odpovědnosti.

ECB vyjádřila prostřednictvím Asmussena důvěru v to, že bude schopna sloučit bankovní dozor, jímž bude pověřena, se zjišťováním rizik systému, na nějž dohlíží, a na základě toho je začít odstraňovat. Otázka odpovědnosti vůči žalobám postižených v případě likvidace banky zůstává otevřená, stejně jako řízení fondu na podporu problematických bank. Avšak všechno by mělo jít najednou. Je to společný běh.

Newsletter v češtině

Navzdory nejistotě, kterou to vyvolává, Euroskupina naznačuje, že námitky Německa jsou smysluplné, a současně nadále podporuje proces bankovní integrace. Pravděpodobně pochopila, že nová normalita není výsledek spokojenosti, nýbrž výsledek přehodnocení požadavků globalizace.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma