Komunita Voxeurop Konference „A Soul for Europe“

Zoufalé hledání evropského ducha

Zveřejněno dne 6 února 2017 v 21:23

Titulek článku snad nemohl lépe vystihnout současnou situaci, kdy Evropa a celý evropský projekt čelí mnohým hrozbám – ať už jde o nevyřešenou krizi eurozóny, Brexit a vlnu separatistických tendencí, neshody v mezinárodních záležitostech (viz dohoda o volném obchodu s Kanadou, jejímuž podpisu předcházely četné rozepře), a v neposlední řadě pak vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách a jeho úmysl přehodnotit transatlantické vztahy. Všechny tyto nejistoty vedou k zamyšlení nad tím, zda je evropský projekt stále relevantní, jak ho lidé vnímají a jak by měl reagovat na hrozby, kterým čelí.
Právě to bylo cílem konference A Soul for Europe konané 8. a 9. listopadu 2016 v Berlíně, kterou společně pořádaly nadace Allianz Foundation a Berlin Zukunft Foundation. Cílem této konference, které se účastnili političtí lídři, zástupci občanské společnosti, novináři a nejrůznější odborníci, bylo zhodnotit současný stav evropského projektu a navrhnout kroky pro jeho oživení. První den konference se diskutovalo o úloze měst, neboť právě ta hrají v budování Evropy klíčovou roli. Druhý den byl věnován hned třem tématům: kultuře jakožto integračnímu prvku, imigraci a jejímu dopadu na utváření Evropy a budování „Evropy občanů“ v návaznosti na předchozí dvě témata. Ivan Krastev, Ulrike Guérotová a další účastníci konference se shodli na tom, že nezbytným prvkem pro vytvoření evropského dému a oživení evropského projektu je participace evropských občanů. Je proto nutné, aby evropské instituce podporovaly občany v aktivním zapojení do tvorby evropského projektu. Tento názor sdílejí i někteří blogeři, například Jon Worth.
V sekci Marketplace Europe bylo na stejné téma představeno několik projektů. Patří k nim například projekt vonkiezzukiez.eu (“Neighbourhood to neighbourhood“, volně přeloženo jako „Od sousedství k sousedství“), jehož cílem je zapojit občany jednotlivých evropských obcí do společné debaty s představiteli evropských institucí. Další projekt Migration Matters se zase prostřednictvím podrobných studií snaží seznámit veřejnost s pravdivými údaji o migraci. Snahou projektu European Alternatives je pak „vytvořit nadnárodní politický prostor, který občanům umožní zapojit se do rozhodování“.
Závěrečnou řeč konference, která se týkala současného stavu Evropy, pronesl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker pod záštitou Nadace Konrada Adenauera. Juncker, který naživo působil mnohem lidštěji, než jak ho představují média, důrazně vzkázal všem aktérům evropského projektu: „Často se dočítám, že Evropská unie je hlavním problémem evropského kontinentu. Opak je ale pravdou. Jen díky Evropské unii může Evropa v budoucnu přežít.“

Překlad: Markéta Jirkovská

Kategorie

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!