Bananenrepubliek op gebied van kernenergie

De EU uniformeert wel de voorschriften voor groente en fruit maar niet die voor kernenergie. Volgens een Duitse journalist is het belachelijk dat na de ramp in Fukushima lidstaten nog steeds op eigen houtje bepalen welke veiligheidsstandaarden zij hanteren voor kernenergie.

Gepubliceerd op 26 mei 2011 om 14:05

Voor bananen die in de EU worden verkocht, geldt dat ze tenminste 14 centimeter lang en 27 millimeter dik moeten zijn, conform de bepaling in de Europese bananenverordening. Voor kerncentrales die in de EU worden geëxploiteerd bestaan echter geen uniforme veiligheidsstandaarden. In dit geval doet elk land wat het zelf wil en het EU-apparaat, dat anders altijd op uniformering is gefixeerd, laat het op dit gebied formeel zomaar afweten.

Dwaasheid ten top, want als het ergens in de EU met een kerncentrale uit de hand loopt, wordt het hele continent daar slachtoffer van. Maar uitgerekend in deze kwestie kan elke lidstaat zelf beslissen welke actie er al dan niet wordt ondernomen. Een dergelijk beeld van de EU, die alleen voor onbelangrijke kwesties standaarden opstelt, is onverdraaglijk. Na de ramp bij Fukushima meer dan ooit. Als dit zo door gaat, groeit de EU uiteindelijk nog uit tot een bananenrepubliek.

A propos besluitvaardigheid: ook bij het Duitse beleid op het gebied van kernenergie is allang niet meer duidelijk wie er aan de knoppen zit. Welke macht heeft de Bondsregering nog over het energiebeleid, c.q. in hoeverre is ze die al kwijtgeraakt aan de kernenergielobby?

Beëindig het tijdperk van nucleaire waanzin

We hoeven alleen maar terug te denken aan afgelopen herfst, toen de energiebedrijven de Duitse regering in een geheime bijeenkomst een clausule voor de wet op de kernenergie dicteerden, waarin werd bepaald dat kerncentrales langer in bedrijf mochten blijven. Na de ramp in Fukushima wilden kanselier Merkel en haar collega’s, die onder druk van het opinieonderzoek kennelijk berouwvol een ommezwaai hadden gemaakt, bij het weer versneld afstappen van kernenergie iedere schijn van afhankelijkheid van de energielobby vermijden.

Nieuwsbrief in het Nederlands

Toch dringt juist nu deze fatale verdenking zich opnieuw op: ineens wankelt de zojuist ingevoerde belasting op brandstofelementen – waarmee de coalitie van christendemocraten en liberalen op het punt staat de enige relevante verworvenheid op energiebeleid om zeep te helpen. Opnieuw een brevet van onvermogen.

Duidelijker dan ooit blijkt nu wel dat er voor de omslag op energiegebied vooral behoefte is aan mensen die daadkrachtig aan het werk gaan en kernenergie gewoon gaan vervangen door alternatieve vormen. Gisteren produceerden de zonnepanelen in Duitsland 120 miljoen kilowattuur stroom uit zonne-energie en vervingen daarmee de dagopbrengst van vier kerncentrales.

Waarschijnlijk is het leveren van feiten nog wel de beste manier om het tijdperk van nucleaire waanzin voor altijd te beëindigen. In Duitsland en in heel Europa.

Zwitserland

Regering kondigt aan uit kernenergie te stappen

Duitsland riep het al eerder, maar Zwitserland gaat het werkelijk doen: het is officieel bekendgemaakt dat Zwitserland tussen nu en 2034 uit de kernenergie stapt. Momenteel zijn er vijf kerncentrales actief, die meer dan 40 procent van de stroomproductie uit het land voor hun rekening nemen. De Zwitserse minister van Energie Doris Leuthard kondigde het besluit op 25 mei aan en presenteerde meteen het [nieuwe energiebeleid van Zwitserland](http:// http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=39337) tot 2050, aldus La Tribune de Genève. Voor het dagblad “loopt Zwitserland daarmee voorop. Het is het eerste land dat twee maanden na de ramp met de kernreactor in Fukushima een dergelijk radicaal besluit neemt. Duitsland zou wel eens kunnen volgen.” Volgens La Tribune de Genève gaat het om een “historisch besluit, waardoor Zwitserland een van de eerste landen ter wereld wordt dat zich uitspreekt voor een toekomst zonder kernenergie”, zelfs al “is het traject nog onduidelijk”, omdat het aandeel van duurzame energiebronnen en gasgestookte centrales nog niet precies is vastgesteld, evenmin als de financiële middelen om deze omschakeling in de energiesector door te voeren.

Het Zwitserse besluit illustreert de “verdeeldheid in Europa over kernenergie”, die “sinds Fukushima alleen maar groter is geworden", schrijft The Guardian, die de situatie als volgt samenvat: “Groot-Brittannië en Frankrijk blijven kernenergie krachtig ondersteunen, Italië heeft zijn plannen voor de bouw van nieuwe centrales in de ijskast gezet en Duitsland stuurt aan op uitstappen". Deze verdeeldheid, aldus het Britse dagblad, vinden we tevens terug in het debat over de aard van nieuwe, strengere stresstests voor kerncentrales, die op 24 mei door de lidstaten van de EU werden goedgekeurd. Onder druk van Londen, Parijs en Praag werd overeenstemming bereikt over het feit dat de tests uitsluitend betrekking hebben op risico’s als gevolg van natuurrampen en niet als gevolg van terroristische aanvallen, “omdat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de nationale veiligheidsdiensten ligt, niet bij de Europese Commissie noch bij nationale bureaus voor kernenergie".

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp