Europese Commissie

Brussel wil zijn eigen regelzucht aanpakken

Gepubliceerd op 2 oktober 2013 om 14:34

De Europese Commissie presenteert op 2 oktober een werkdocument over het “opschonen van de Europese wetgeving”, schrijft Die Welt, die de tekst heeft mogen inkijken.

Bedoeling is dat de wetgevingsprocedures en de inhoud van de Brusselse regels doorzichtiger, logischer én minder gevoelig voor druk van lobbyisten worden. Deze “ontbureaucratisering” is niet alleen een reactie van de voorzitter van de Commissie, José Manuel Barroso, op de aanhoudende kritiek over buitensporige regulering, maar ook op het succes van de eurosceptische partijen in meerdere Europese landen. De Duitse krant meent dat de Commissie “nu van plan is orde op zaken te stellen en een onderverdeling te maken tussen wat in haar ogen relevante en wat zinloze bureaucratische wetgeving is”.

Dit “gigantische project” heeft desalniettemin tot weerstand geleid in de door José Manuel Barroso geleide instelling:

Dit project zonder weerga en met een prijzenswaardige ambitie breekt met een lange traditie van de wetgevende macht om alles maar op Europees niveau te regelen, wat tot de huidige grote controverse heeft geleid. Het project van de “ontbureaucratisering” van José Manuel Barroso heeft tot veel aanvaringen geleid: tussen Europese Commissarissen, tussen de politieke directie van de Commissie [het kabinet van Commissarissen, red.] en invloedrijke ambtenaren én tussen de voorzitter van de Commissie en enkele groepen in het Europees Parlement.

De krant vervolgt:

Enkele maanden geleden hebben alle diensten een opsomming moeten maken van wat ze binnen hun eigen expertisegebied als overbodig beschouwen. Begin augustus zijn de eerste rapporten gepresenteerd. Na bestudering van de resultaten hebben de verantwoordelijken voor het project een controversiële lijst opgesteld: bijna alle Commissarissen en directoraten-generaal worden genoemd en op bijna alle terreinen van de Europese wetgeving kan worden geschrapt. Aangezien regulering het hart vormt van het werk van de Commissie – en van heel veel mensen – zou het echter niet juist zijn de lopende projecten als “overbodig” te bestempelen.

Een aantal Commissarissen heeft al aan Barroso laten weten niet mee te willen werken aan het project. Die Welt schrijft: “Als er verzet is tegen een voorstel, dan wordt het hele plan terzijde geschoven. Het valt nog te bezien wat er aan het eind overblijft van de lange lijst van terreinen waar “ontbureaucratisering” moet plaatsvinden.”

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp