Cover

**"Werkloosheid verdeelt Europa in tweeën",kopt La Tribune op zijn voorpagina. De krant gaat in op de grote ongelijkheden tussen Zuid- en Noord-Europa. "Duitsland kent het laagste werkloosheidscijfer sinds 1991 terwijl de percentages in Spanje pieken met ongeveer 23%. De publicatie aanstaande vrijdag van de schatting van de Europese Commissie over december voor de eurozone zal dit verschil waarschijnlijk bevestigen", denkt de Parijse krant. Het blad voegt daaraan toe: "deze Europese tweedeling laat vooral zien hoe de economische situatie in de Europese landen ervoor staat. Sommigen zakken dieper weg in de recessie (Griekenland, Portugal, Spanje), anderen slagen erin hun groeitempo, hoe bescheiden dan ook, vast te houden."

Financial Times noemt als reden voor deze gezonde situatie in de noordelijke landen, en dan vooral in Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Duitsland, onder andere de hervormingen op de arbeidsmarkt. Die werden voor het uitbreken van de crisis doorgevoerd en "droegen eraan bij dat de werknemers uit deze landen op internationaal niveau concurrerend zijn. In de perifere landen schiet deze factor echter ernstig tekort." Het dagblad uit de City wijst daarnaast op de sterke exporttraditie van deze landen. Die export is vooral gericht op de sectoren die profiteerden van het snelle herstel van de opkomende economieën na de recessie van 2009. Ook mag specifiek werkgelegenheidsbeleid niet worden vergeten, zoals in Duitsland, waar men de voorkeur geeft aan arbeidstijdverkorting in plaats van ontslag.

Die Tageszeitung uit Berlijn geeft een toelichting op dit beleid. De hervormingen die door Berlijn werden doorgevoerd, schiepen geen nieuwe banen. De werkgelegenheid werd eerder herverdeeld over een groter aantal werknemers waardoor er tegelijkertijd een laagbetaalde sector ontstond. Op die manier telt de TAZ 8,4 miljoen Duitsers die "te weinig werk hebben". De krant wijst erop dat de kloof tussen rijk en arm in Duitsland sneller dieper wordt dan in de andere geïndustrialiseerde landen. En ondertussen, merkt het dagblad tot slot op, geeft de regering, om het recordaantal van 41 miljoen werknemers te vieren, 330.000 euro uit voor devoorlichtingscampagne "Danke Deutschland – Wirtschaft. Wachstum. Wohlstand" ["Duitsland bedankt – Economie. Groei. Welvaart"].**