Bondskanselier Angela Merkel wil Brussel meer macht geven. In een Duits televisieprogramma beweerde ze dat een monetaire unie gepaard zou moeten gaan met een politieke unie “die Europa meer mogelijkheden tot controle biedt”.

In dit geval, kopt de Financial Times Deutschland: “zal de [Duitse] federale adelaar de nodige veren moeten laten”. Het economisch dagblad waarschuwt:

Cover

De overdracht van bevoegdheden is een uiterst ingewikkelde operatie. De prijs die daarvoor op het gebied van buitenlands beleid moet worden betaald is de opsplitsing van de EU in een Europa van twee snelheden. Merkel is zich daarvan bewust, maar het stoort haar niet langer.

Op juridisch vlak is de enige oplossing een bindend verdrag tussen lidstaten onderling, te vergelijken met het begrotingspact, meldt de FTD. Het gaat dan beter gezegd om het begrotingspact als uitgangspunt voor een Europa van twee snelheden, dat zou kunnen worden uitgebreid tot een begrotingsunie of zelfs een politieke unie. Enige valkuil: een dergelijk verdrag is weliswaar eenvoudig te sluiten, maar de lidstaten zullen toch de stemmen nodig hebben van twijfelende landen als Groot-Brittannië of Slowakije om gebruik te kunnen maken van Europese instellingen zoals de Commissie, het Europees Parlement en het Europese Hof van Justitie. Andere grote hobbel is het Duitse federale constitutionele hof:

Cover

Het is aan de rechter voorbehouden om de grens te bepalen [waarbinnen een overdracht van bevoegdheden mogelijk is]. Voor een echte politieke unie zou er eerst een referendum moeten worden gehouden over een nieuwe [Duitse] grondwet. De weg naar een politieke unie verloopt waarschijnlijk haast ongemerkt via de samenwerking tussen alle politieke partijen.

In Frankrijk constateert Le Figaro dat er argwaan ontstaat tussen François Hollande en Angela Merkel. Het conservatieve dagblad laat niet na dit in zijn hoofdartikel te benadrukken:

Cover

Bondskanselier Merkel, die volgens de Franse regering “volstrekt alleen” stond, heeft de [Franse] parlementsverkiezingen [van 10 en 17 juni] niet afgewacht om haar nieuwe gesprekspartner van repliek te dienen. De dringende oproep van de Franse president om de Europese schulden onderling te verdelen heeft tot een verwachte reactie geleid: de begrotingsunie waar hij zo vurig naar verlangde, kan niet zonder politieke unie. […] Hij zal dan ook aan de Fransen moeten uitleggen dat de eurocrisis ons dwingt om een flink aantal bevoegdheden over te dragen.

In een ander commentaar betreurt het dagblad dat de Franse president zich hult in een “oorverdovend stilzwijgen”: aangezien hij de voorkeur geeft aan oplossingen op korte termijn, was het te voorspellen dat een debat over de politieke unie hem in verlegenheid zou brengen”.

Cover

François Hollande zit in een uitermate lastig parket. […] In zijn ogen vormt de mogelijkheid van een nieuwe hervorming van het begrotingspact en de ratificatie daarvan een wezenlijk probleem. [Hij] moet rekening houden met de club van “nee-zeggers”, waarvan twee leden zijn benoemd op het ministerie van buitenlandse zaken. […] Vroeg of laat zal president Hollande toch de bal moeten vangen die bondskanselier Merkel in het Franse kamp heeft geworpen.