Daar zijn we weer!

Gepubliceerd op 20 mei 2014 om 08:44

Toen Presseurop ophield te bestaan, schreven wij al dat er geen sprake was van een ‘vaarwel’, maar eerder van een ‘tot ziens’.

Het was voor ons ondenkbaar om een dergelijk informatie- en discussieplatform, dat in onze ogen zo belangrijk is voor de totstandkoming van een Europese publieke ruimte, zo maar aan de kant te schuiven. Bovendien wilden wij simpelweg de gemeenschap die zich in vijf jaar had gevormd rondom Presseurop, niet in de steek laten. De grote steunbetuiging die wij kregen toen bekend werd dat Presseurop zijn deuren moest sluiten, sterkte deze overtuiging.

Daarom besloot een groep oud-journalisten, -vertalers en -websiteontwikkelaars van Presseurop een vereniging zonder winstoogmerk op te richten met als doel het project weer op te pakken en het avontuur te vervolgen. Deze beslissing vloeide ook voort uit het feit dat de mediagroep die Presseurop aanstuurde helaas niet in staat was het project voort te zetten nadat de Europese Commissie op 22 december 2013 de subsidie had stopgezet.

En nu is het dan eindelijk zover: met trots presenteren wij u VoxEurop, de nieuwssite die doorgaat waar Presseurop is opgehouden. Deze nieuwe naam vormt een betere weerspiegeling van onze ambitie een echt Europees mediaplatform op te richten dat ruimte biedt aan alle Europese 'stemmen', niet alleen die uit de pers, maar ook die van de sociale netwerksites en die van de burgers zelf. Met deze nieuwe site, die wederom in tien verschillende talen beschikbaar is, willen wij bijdragen aan de oprichting van een Europese publieke ruimte, die volgens ons onontbeerlijk is voor een echt democratisch debat op Europees niveau.

Nieuwsbrief in het Nederlands

Dankzij de toewijding van de groep vrijwilligers achter VoxEurop is de eerste belangrijke stap inmiddels gezet (de oprichting van de nieuwe site om de door Presseurop gepubliceerde artikelen te kunnen bewaren, is lang ongewis gebleven). Zonder uw hulp kunnen wij echter niet verder. Zo moet er een permanente redactie komen die, zoals de lezers het van ons mogen verwachten, in een snel tempo artikelen kan selecteren, vertalen en publiceren.

Het opzetten van een nieuws- en debatsite in verschillende talen en met een mogelijk bereik van een half miljard lezers is voor ons een grote uitdaging op zowel journalistiek, technisch als financieel gebied. Wij hebben de ambitie, het enthousiasme en de wil om door te gaan, maar op de lange termijn voldoet dit niet en hebben wij ook nieuwe fondsen nodig. VoxEurop kan zich alleen verder ontwikkelen en zijn onafhankelijkheid garanderen met de hulp van een ieder die een pan-Europees mediaplatform in dienst van de burgers een warm hart toedraagt. Wij rekenen op u!

Tekening van Gianfranco Uber, Cartoon Movement

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!