Jsme zpět

Zveřejněno dne 20 května 2014 v 15:06

Když končil projekt Presseurop, psali jsme, že neříkáme sbohem, nýbrž „na shledanou“.

Bylo pro nás totiž naprosto nemyslitelné, abychom se vzdali tohoto jedinečného zpravodajského a diskuzního portálu o Evropě, který je zcela zásadní pro vytvoření evropského veřejného prostoru. Také bylo nepředstavitelné ze dne na den opustit společenství, které se kolem portálu Presseurop postupně vytvořilo.

Obrovská podpora, které se nám dostalo po oznámení o ukončení činnosti portálu Presseurop nás v našem přesvědčení utvrdila.

VoxEurop je tedy principiálně nástupcem portálu Presseurop. Jeho nový název odpovídá naší ambici, kterou je vytvoření skutečně evropského média, které bude reflektovat všechny hlasy Evropy. Vedle tisku tedy i sociálních sítí a občanů. A samozřejmě v deseti jazycích. Chceme totiž ještě více přispívat k utváření evropského veřejného mínění, které je zcela zásadní pro existenci opravdové demokratické diskuze na celoevropské úrovni.

Newsletter v češtině

Novináři, překladatelé a programátoři, kteří pracovali na projektu Presseurop se rozhodli převzít štafetu a pokračovat v práci pod hlavičkou občanského sdružení. Vydavatelé, kteří spravovali Presseurop se rozhodli po zastavení financování ze strany Evropské komise, po 22. prosinci 2013, v projektu nepokračovat.

První etapu – zajištění dostupnosti článků vydaných Presseuropem – se podařilo díky odhodlání skupiny dobrovolníků po dohodě s vydavateli portálu Presseurop úspěšně dotáhnout do konce.

Další etapy (vytvoření stabilního týmu a zajištění pravidelného publikování článků na úrovni, kterou od nás čtenáři oprávněně očekávají) se nepodaří dotáhnout do konce bez vaší pomoci.

Řízení zpravodajského portálu a mnohojazyčné diskuze s ambicí oslovit půlmiliardu čtenářů, představuje obrovskou výzvu z redakčního, technického a zejména finančního hlediska. Nechybí nám ambice, nadšení ani odhodlání, ovšem opatření finančních prostředků – bez nichž není dlouhodobé fungování možné – je mnohem náročnější. VoxEurop se proto bude moci především rozvíjet díky příspěvkům všech těch, kteří mají zájem na existenci panevropského média ve službách občanů. Počítáme s vámi!

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!