Europa is nog ver weg

Het is inmiddels een jaar geleden dat de Kroaten tot de EU zijn toegetreden. Nog steeds hebben ze de waarden van hun Europese medeburgers echter niet omarmd. Ook hebben ze nog niet de in de EU gebruikelijke levensstandaard bereikt. Een gebrek aan opvoeding door de politici en de weerstand van de bevolking tegen veranderingen zijn daar debet aan.

Gepubliceerd op 10 juli 2014 om 10:01
Eloisa d'Orsi |  Het Bana Jelacicaplein in Zagreb in juli 2013.

Een jaar na toetreding tot de Europese Unie kunnen we van een mislukking spreken. We zijn er niet in geslaagd ons de levensstijl en de sociale waarden van de ontwikkelde landen binnen de EU ook maar enigszins eigen te maken. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Er is een verkeerd beleid gevoerd. De politici hebben de Kroaten, een volk dat traditioneel weinig met veranderingen op heeft, er niet van weten te overtuigen dat de Europese wijze van leven ons pas eigen wordt als we onze visie op de wereld drastisch bijstellen.

[[Kroatië is een introvert en claustrofobisch land gebleven. Het is ongelooflijk tolerant jegens elke vorm van kleine corruptie, maar wantrouwt zijn eigen ondernemers. Het is te sterk verbonden met zijn verleden]], dat nooit zo glorieus is geweest als de patriotten uit de romantische tijd ons willen doen geloven. Het goede nieuws is dat dit niet voor eeuwig vastligt en dat de situatie kan veranderen. Het slechte nieuws is dat die verandering nog altijd op zich laat wachten.

Ondernemingszin ontbreekt

Dat komt mede door het betrekkelijk comfortabele leven dat de meerderheid van de bevolking van het voormalige Joegoslavië leidt. Ondernemingszin ontbreekt ons omdat wij niet in opstand hoefden te komen en geen strijd om te overleven hoefden te voeren zoals de burgers aan de andere kant van het "IJzeren Gordijn".

Wij voelen ons superieur aan iedereen die een zwaarder leven heeft dan wij. Dreigt Kroatië op deze manier een nieuw Griekenland te worden? Nee, dat beslist niet. Ten eerste omdat in Kroatië nooit iemand dezelfde privileges heeft gehad als de medewerkers binnen het Griekse overheidsapparaat. Hoewel onze ambtenaren afkerig zijn van veranderingen, kunnen ze niet met de Grieken worden vergeleken. Ten tweede, en dat telt nog zwaarder, is de omvang van de Kroatische economie erg bescheiden en speelt deze slechts een marginale rol binnen de EU. Nooit kunnen wij de EU in gevaar brengen, zelfs niet als de staat failliet gaat.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp