Europese arrogantie is misplaatst

Europa steekt, in de aanloop naar de G-20 van ministers van Financiën deze week in Moskou, een vermanende vinger op naar de VS, Japan en China. Een heel slecht idee aangezien de EU zich nog steeds in een crisis bevindt.

Gepubliceerd op 15 juli 2013 om 15:14

De Europese ministers van Financiën wordt blijkbaar geen vakantie gegund. Nog maar net zit een Ecofin-meeting er op of er dient al volop voorbereid te worden voor de meeting van de ministers van Financiën van de G-20 op 19 en 20 juli in Moskou. Beleidsinitiatieven gericht op het wereldwijd stimuleren van de economische groei zouden centraal moeten staan tijdens die meeting.

Bloomberg News pakt vandaag uit met excerpten uit een planningsdocument voor de G-20-vergadering opgemaakt binnen de Europese Unie. [[De toon die in dat document wordt aangeslagen ten aanzien van de Verenigde Staten, Japan en China is opmerkelijk agressief]]. “Het ontbreken van een geloofwaardig budgettair saneringsplan op de middellange termijn in de VS vormt een belangrijk neerwaarts risico voor het globale herstel”, zo luidt het in het EU-document waarin voorts te lezen staat dat de VS “meer werk zouden moeten maken van hun begrotings- en schulduitdagingen”.

EU steekt vermanend vingertje op

Voor Japan heeft het EU-document de volgende boodschap: “Wij verwachten dat Japan een geloofwaardige plan zal ontvouwen voor budgettaire consolidatie waarbij afdoende rekening wordt gehouden met de spill-over-effecten naar de binnen- en buitenlandse financiële markten van haar anti-deflatiebeleid”. China tenslotte dient volgens het EU document “versneld werk te maken van structurele hervormingen” en ook haar wisselkoers meer in lijn met de marktgegevens te brengen.

We zouden graag een vlieg zijn om in Moskou de reacties van de betrokken landen op de EU-aan- en vermaningen te aanhoren. Het staat buiten kijf dat de EU-aanwezigen – zo voorliggend document het echt tot de onderhandelingstafel zou maken – snel en bitsig lik op stuk zullen krijgen. Kan er op zich weinig ingebracht worden tegen de ingrepen die de EU van de anderen verlangt, dan is het wel heel buitenissig dat net Europa het vermanende vingertje opsteekt.

Nieuwsbrief in het Nederlands

Dat eurocrisis voorbij is, is onzin

Vooral Franse bewindslui verklaren nu om de haverklap de eurocrisis als voorbij. Dat is natuurlijk baarlijke onzin. Portugal, Griekenland en Cyprus staan voor een maatschappelijke catastrofe en moeten voor het einde van het jaar gegarandeerd bijkomende hulp krijgen. De regering Letta in Italië lijkt vermolmd én versteend tegelijkertijd. De regering Hollande in Frankrijk roept hard maar doet nauwelijks iets. In Spanje blijft het bankwezen in erg nare papieren zitten. Ook in Frankrijk, Duitsland en Nederland kraakt en piept het doorheen het bankwezen.

Structurele oplossingen voor de eurocrisis zijn nog lang niet operationeel, verre van zelfs. Bovendien zweert, op enkele uitzonderingen na, het Europese continent bij een beleid van hogere belastingen en onvriendelijkheid jegens ondernemingen. De tsunami van de vergrijzingskosten zal de begrotingen verder diep in het rood jagen. Dit Europa leest anderen de levieten. Geen verstandige beslissing. De enige vraag die hier rijst, luidt of de reactie van de drie andere grootmachten gewoon negatief zal zijn dan wel brutaal negatief.

Tags

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp