De koninklijke familie van Noorwegen

Fortuin koningshuizen nog steeds raadselachtig

Hoewel de Europese koninklijke families ieder jaar weer meer overheidsgeld ontvangen, blijft de omvang van hun rijkdommen een verrassend goed bewaard geheim. Deze kwestie is weer actueel geworden na de polemiek die onlangs ontstond door de recente onthullingen over het vermogen van de Belgische koning, schrijft het Poolse dagblad Rzeczpospolita.

Gepubliceerd op 31 maart 2010 om 13:48
kongehuset.no  | De koninklijke familie van Noorwegen

"Ieder jaar bestudeer ik de koninklijke families van acht landen: het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken, België, Spanje, Zweden, Luxemburg en Noorwegen. En ieder jaar krijgen ze weer iets meer overheidsgeld", aldus Herman Matthijs van de Vrije Universiteit Brussel. Uit zijn laatste onderzoeken blijkt dat de Britse monarchie het duurst is en jaarlijks ongeveer 49 miljoen euro opstrijkt uit de Britse schatkist. Het Nederlands Koninklijk Huis komt met een bedrag van bijna 40 miljoen euro op de tweede plaats. De monarchieën van Spanje en Luxemburg blijven ver achter en moeten zich tevredenstellen met zo'n 9 miljoen euro.

Commentatoren leggen uit dat de koninklijke families zonder overheidssteun niet in staat zouden zijn de kosten voor veiligheid, onderhoud van paleizen en buitenlandse reizen te betalen. Maar is dat wel zo? We weten het niet, omdat het geheim rond het vermogen van de vorsten zo goed bewaard blijft. Niemand van hen is bereid te onthullen hoe het met zijn of haar fortuin gesteld is. En er zijn slechts twee koninklijke families, de Britse en de Nederlandse, die hun staatstoelagen op een transparante manier beheren, licht Herman Matthijs toe.

Onthullingen over rijkdom van het Belgische koningshuis zou "pure fantasie" zijn

Vandaar dat de verschijning van het boek Het verloren geld van de Coburgs, waarin wordt onthuld dat het koninklijke vermogen honderd keer zo hoog zou zijn als officieel was opgegeven, in België onlangs tot grote verontwaardiging leidde. De woordvoerder van koning Albert II heeft zich slechts eenmaal over de bezittingen van de Belgische koninklijke familie uitgelaten. Dat was in 2007, en hij verklaarde toen dat het vermogen van de koning voor het grootste deel bestond uit een landgoed in het zuiden van Frankrijk en 12 miljoen euro. Thierry Debels, de auteur van het omstreden boek, beweert echter dat koning Albert daarnaast nog aandelen bezit met een geschatte waarde van een miljard euro, evenals andere rijkdommen die zijn voorouders hadden geroofd uit de vroegere Belgische kolonie Congo. Deze onthullingen zouden "pure fantasie" zijn, aldus de woordvoerder van de koninklijke familie.

Nieuwsbrief in het Nederlands

Volgens niet-officiële gegevens zouden de meeste Europese monarchieën in uitstekende financiële omstandigheden verkeren. Het vermogen van het Luxemburgse vorstenhuis zou ongeveer 5 miljard euro bedragen en voornamelijk uit onroerend goed bestaan. Ook de Nederlandse koninklijke familie, met koningin Beatrix, die in het verleden een kwart van de aandelen van de Nederlandse oliemaatschappij Royal Dutch Shell in haar bezit had, is schatrijk.

Koningin Elizabeth is "heel zuinig"

Koning Harald V van Noorwegen, die verwant is aan de Britse koninklijke familie en veel onroerende goederen bezit in Groot-Brittannië, heeft een behoorlijk indrukwekkend vermogen geërfd. Tot de superrijken behoort ook koningin Elizabeth II: haar vermogen wordt geschat op 500 miljoen euro. Een gewone burger zou kunnen denken dat de koningin rijk is, maar alle paleizen en andere onroerende goederen, met uitzondering van twee bezittingen in Schotland en het graafschap Norfolk, behoren toe aan de Staat. Hetzelfde geldt voor de juwelencollectie van de koningin. De staatstoelage is niet eens toereikend om Buckingham Palace te renoveren. Dit paleis begint in verval te raken, zozeer dat het gevaarlijk wordt om er in de buurt te komen. Zo ontkwam prinses Anne ternauwernood aan een stel vallende stenen, die rakelings langs haar hoofd scheerden, vertrouwde Judy Wade, die voor de Britse tabloid Hello! over de koninklijke familie schrijft, Rzeczpospolita toe.

Judy Wade benadrukt dat koningin Elizabeth heel goed weet dat zij op kosten van de belastingbetalers leeft, en daarom is ze heel zuinig. Sommigen noemen haar zelfs gierig. Ze gooit nooit kleding weg. De kleren die door de kinderen zijn gedragen, gaan naar de kleinkinderen. Toen prins Charles vroeger een keer per ongeluk de hondenriem tijdens een wandeling verloor, moest hij hem van de koningin in de paleistuinen gaan zoeken. Zij heeft ook belegd op de beurs en waarschijnlijk veel geld verloren door de crisis, aldus Judy Wade.

Volgens deskundigen is het vermogen van de vorstenhuizen, en dan vooral het huizenbezit, door de crisis beslist in waarde gedaald. Terwijl het inkomen van de koninklijke families waarschijnlijk is teruggelopen, zijn de onderhoudskosten voor hun paleizen echter gelijk gebleven. Zo waren de Zweden een paar maanden geleden geschokt, toen ze hoorden dat koning Karel XVI Gustaaf voor 190.000 euro per jaar Europese landbouwsubsidies heeft aangesproken om uit de financiële problemen te komen. En ook koningin Elizabeth II maakt gebruik van deze subsidies.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp