Het ergst denkbare scenario ontvouwt zich

Terwijl Griekenland iedere dag een beetje dieper wegzakt in de crisis en de twijfels over het lidmaatschap van de eurozone toenemen, maken de Europese kranten zich zorgen over de gevolgen op nationaal een Europees niveau die het failliet van Athene dat iedere dag waarschijnlijker wordt, zullen hebben.

Gepubliceerd op 13 september 2011 om 16:25
Op het bordje: "Griekenland".

"Wat zal er over een jaar nog over zijn van de eurozone? De vraag zou ongepast of inopportuun kunnen lijken", schrijft Jean-Marc Vittori in Les Echos, "maar men kan er niet langer omheen na de afschuwelijke gebeurtenissen die elkaar de afgelopen weken in rap tempo hebben opgevolgd." De commentator meent dat:

Cover

"het monetaire beleid ervoor zorgt dat de onenigheid binnen de Europese Centrale Bank (ECB) zichtbaar wordt tot op directieniveau. Het lijdt geen twijfel dat het voeren van een monetair beleid in deze moeilijke tijden een gevaarlijke kunst is. Door geld aan te maken om op grote schaal staatsobligaties te kunnen kopen, gaan de centrale banken in tegen hun onafhankelijkheidsprincipes. Het risico bestaat dat door het geld dat op die manier gecreëerd wordt, op een dag de inflatie zal toenemen. Onder deze omstandigheden is het niet verbazingwekkend dat het steeds moeilijker wordt om tot consensus te komen, zowel bij de Amerikaanse Fed als bij de ECB. Maar tot op heden zijn er geen duidelijke afspraken gemaakt. Door uit de directie van de ECB te stappen, ging Jürgens Stark verder. Hij stelt de mogelijkheid om samen het over het lot van de eenheidsmunt te beslissen, opnieuw ter discussie. [...] De Duitsers zijn het op ten minste twee punten oneens met het ECB-beleid: het terugkopen van staatsobligaties dat hierboven al genoemd werd en de te lage rentetarieven in hun land, het enige land uit de eurozone dat nog inflatiedruk kent. Voor deze twee problemen zijn twee oplossingen mogelijk. Een ontsnapping via de bovenkant via het oprichten van een federale Europese staat, of een ontsnapping via de onderkant, die zou leiden tot het uiteenvallen van de eurozone. Gezien de omvang van de problemen, zal er snel een keuze gemaakt moeten worden." – Les Echos

De Volkskrant is er niet van overtuigd dat Griekenland in staat is om zijn schulden terug te betalen. De verkoop van staatsbezittingen “helpt niks”, meent de krant. “Athene beloofde voor vijf miljard euro aan staatsbezittingen te verkopen, maar daarvan is vrijwel niks terechtgekomen.” Drie maanden na de belofte aan de Trojka (ECB, IMF, Europese Commissie) om voor eind september 1,3 miljard euro aan staatsbezittingen te privatiseren,

Cover

“heeft de Griekse regering weinig van de beloofde hervormingen uitgevoerd. Het enige staatsbezit dat werd verkocht, is een klein belang in een telecombedrijf voor 390 miljoen euro […] Er zijn meerdere pogingen geweest om de loterij te privatiseren, maar telkens bleek het vuurwerk van politici. Dan gebeurde er vervolgens van alles waardoor het niet doorging.” – De Volkskrant

Van Spaanse zijde vreest men de gevolgen van de Griekse crisis: "Spanje bedreigt door mogelijk faillissement van Griekenland in oktober", kopt El Mundo. Terwijl de risicopremie van de Spaanse staatsschuld de alarmgrens van 370 punten overschrijdt, en dit "ondanks de massale overname van de schuld door de ECB", meent de krant dat "de Griekse crisis wel voor 20 november moet leiden tot een economisch akkoord", de dag van de vooruitgeschoven verkiezingen:

Cover

"Deze uiterst kwetsbare situatie zou premier Zapatero ertoe moeten dwingen zich volop op de noodzakelijke hervormingen te storten, maar de regeringsleider heeft ons op een dwaalspoor gezet. Hij heeft ervoor gezorgd dat het land in een impasse is geraakt door de verkiezingen vier maanden eerder dan gepland te laten plaatsvinden. Hierdoor werd dezelfde regering die weigerde de belangrijkste economische hervormingen uit te voeren, juist door Europa gedwongen een grondwetsherziening door te voeren [om daarin de gouden regel voor een begrotingsevenwicht op te nemen, red.]." “Het enige dat er nog gedaan kan worden, is dat Zapatero de touwtjes weer stevig in handen neemt en dat hij zo snel mogelijk overlegt met Rajoy [leider van de rechtse oppositie, red.] en Rubalcaba [de socialistische kandidaat, red.] om samen enkele structurele hervormingen versneld door te voeren, zoals wijzigingen in cao-onderhandelingen of de hervorming naar een efficiëntere arbeidsmarkt, die Spanje de komende jaren hard nodig zal hebben." – El Mundo

De landen die de eenheidsmunt niet voeren, maken zich zorgen. Zorgen die gepaard gaan met de wens niet buiten het besluitvormingsproces over de toekomst van de euro te worden gehouden. "Polen wil meebeslissen over het lot van de euro", kopt Dziennik Gazeta Prawna, die verslag doet van de vergadering van de Poolse, Tsjechische, Hongaarse, Roemeense en Bulgaarse regeringsvertegenwoordigers gisteravond in Brussel. Die waren daar bijeen om "een gemeenschappelijk standpunt te bereiken over een intensievere samenwerking met de eurozone". Hierover werd gesproken met het oog op de onderhandelingen over "een wijziging van het Verdrag van Lissabon en de transformatie van de monetaire unie naar een fiscale unie", die na de Europese Raden van oktober en december zouden moeten beginnen.

Cover

"Polen is bezig met het opbouwen van een coalitie van landen die de euro willen invoeren en het land vraagt daarom om het recht om te mogen deelnemen aan de besprekingen over een monetaire unie. Warschau wil niet dat de besluiten over de toekomst van het land alleen maar in Brussel of Parijs worden genomen." – Dziennik Gazeta Prawna

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp