Lidstaten plegen verraad aan Europa

De Europese Unie staat bijzonder laag in de peilingen, zo blijkt uit de laatste Eurobarometer. En dit keer zijn het eens niet de eurosceptici die een stijgende lijn laten zien, maar de voorstanders van integratie. De Commissie maakt pas op de plaats. De voorzitter van de EU laat het afweten. Hoog tijd dus voor de lidstaten om wakker te worden.

Gepubliceerd op 27 augustus 2010 om 16:15
De opening van het Belgische EU-voorzitterschap, Brussel, 3 juli 2010.

Als Europa aan haar onderdanen vraagt of ze nog de mooiste van het land is, slaagt uiteindelijk slechts 49% (49% !) erin om daarop 'ja’ te antwoorden. Uit de jongste Eurobarometer die door de Europese Commissie werd gepubliceerd blijkt dat minder dan de helft van de Europeanen van mening is dat het lidmaatschap van de EU "een goede zaak" is voor hun land. Sinds 2004 waren deze cijfers niet meer onder het niveau van 50% gezakt, sterker nog, in 2008 telde men nog 58% enthousiaste voorstanders van Europa. Daarmee zijn we op het laagste punt in de peilingen beland sinds de EU uit 27 lidstaten bestaat. De tijd van de absolute meerderheid is tijdelijk opgeschort.

Is dat een nederlaag voor de EU? Ja, uiteraard. Een nederlaag voor Europa? Nee, absoluut niet. Een overwinning voor de eurosceptici? Een grapje zeker? Uit dezelfde enquête blijkt dat er een groeiende behoefte bestaat om het Europese energiebeleid samen te voegen en te versterken. En ook het aantal mensen dat vindt dat Europa de problemen in verband met de recessie moet oplossen stijgt nog steeds. Driekwart van de Europeanen vraagt feitelijk om meer onderlinge afstemming.

Europeanen willen op de hoogte worden gehouden en meedoen

Een groot aantal mensen zou bovendien graag willen weten wat Europa voor hen kan doen, omdat ze verwachten dat Europa iets doet. Als veel Europeanen uiteindelijk van mening zijn dat Europa niet "zo'n goede zaak" is, komt dat niet omdat ze tegen integratie zijn, maar omdat ze zich verraden voelen door de lidstaten en door de manier waarop die het integratieproject hebben uitgedacht. En ze verlangen nog meer. Ze voelen zich in de steek gelaten door de machtspelletjes tussen Brussel en de andere Europese landen. Ze willen op de hoogte worden gehouden en meedoen.

De oplossing ligt voor de hand. Er moet worden gestopt met de indruk te wekken dat het slechts om een eenvoudig gezelschapspel gaat, zoals de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, Catherine Ashton, momenteel, samen met de 27 lidstaten, doet met het lanceren van een diplomatieke dienst. Het gaat om een communicatieprobleem, een probleem over de wijze waarop Europa zich richt tot haar burgers en de manier waarop instellingen hun broederstrijd uitvechten. Het is een probleem van nationale aanpak, omdat niemand werkelijk een volledig team wil vormen.

EU moet gehoor geven aan de roep op een meer praktisch Europa

De wijze waarop Frankrijk heeft gehandeld in de kwestie van de Roma is daar een goed voorbeeld van. De Franse regering heeft de Roma het land uitgejaagd omdat Nicolas Sarkozy zijn populariteit ziet dalen. Vervolgens heeft Frankrijk zes lidstaten uitgenodigd voor een top over immigratie, zonder hiervoor echter de Europese Commissie noch de Europese Raad uit te nodigen. De Commissie was woedend, hekelde de risico’s van een gebrek aan dialoog en ontving daarop alsnog een uitnodiging voor de top in Parijs. Daarna kondigde de Commissie aan: “We hebben echt het gevoel dat de kwestie van de Roma niet op de agenda van de top stond van de topontmoeting die de Fransen hadden gewenst.” Nou ja, zeg.

De kwestie van de Roma is een ernstig probleem. Enerzijds omdat het gaat om mensen die moeten worden beschermd en gerustgesteld, anderzijds omdat deze kwestie ook aan de wieg zou kunnen staan van een toename van de kleine criminaliteit. En tot slot omdat de Roma dezelfde rechten en plichten hebben als elke andere burger. Europa moet het probleem eensgezind en met gesloten rijen aanpakken. Europa moet gehoor geven aan de wens van mensen die een meer praktisch Europa zouden willen, van de mensen die meer veiligheid wensen, van de mensen die voorstander zijn van gelijkheid voor alle burgers, ongeacht hun ras, afkomst of religie. Europa moet haar verantwoordelijkheid nemen, anders zal ze in de volgende peilingen nog verder wegzakken, omdat de mensen die het goed met haar voorhebben haar dan ook in de steek laten.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp