Op Ameland vermengt men aardgas met waterstof

Op Ameland is een uniek experiment gaande: in een aantal woningen wordt aardgas vermengd met waterstof met als doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit initiatief maakt deel uit van een breder project om de gemeenschap voor 2020 autonoom te maken qua water- en energievoorziening.

Gepubliceerd op 7 juli 2009 om 14:14

Waterstof is niet iets dat in de alledaagse beslommeringen een voorname plaats inneemt, maar op het Waddeneiland Ameland hebben ze het er sinds kort regelmatig over, zo schrijft Kees de Vréin Trouw. Hier wordt aardgas namelijk bijgemengd met waterstof. Dat gas geeft geen CO2-uitstoot, dus hoe hoger de bijmenging des te minder de uitstoot van broeikasgas. Volgens projectleider Van der Meer is over die bijmenging wel veel geschreven maar is er nog nooit echt iets uitgeprobeerd.

Van der Meer, ook werkzaam bij energieconcern Eneco, legt uit dat het project van A tot Z duurzaam is: de waterstof is duurzaam geproduceerd en de benodigde elektriciteit is afkomstig van zonnepanelen. De testapparatuur op Ameland bestaat uit de fornuizen en verwarmingsketels in veertien woningen tegenover de groene containers[…]Het waterstofexperiment van Eneco en Gasterra is onderdeel van het voornemen om Ameland in 2020 zelfvoorzienend te maken op het gebied van energie en water. Onlangs zijn er vijf HRe-ketels geplaatst in gemeenschapscentra. […]Verder wordt er onderzocht of er op Ameland een biovergister gebouwd kan worden waar mest en andere afvalstromen kunnen worden verwerkt en het resultaat aan het aardgasnet kan worden afgeleverd.

Geheel duurzaam worden in 2020 is trouwens het streven van alle Waddeneilanden. Maar Ameland heeft wel een voorsprong, zegt Sicco Boorsma, projectleider duurzame Waddeneilanden. De bevolking is in een vroegtijdig stadium betrokken bij alle experimenten en voornemens. […]Projectleider Wadden Sicco Boorsma herkent dat enthousiasme ook bij de andere eilanden. “Het past bij eilanders. Die willen graag dingen zelf doen. Bovendien geven de Wadden wat meer mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Er is meer zon dan in de rest van het land, zeker ook meer wind. En verder zijn er zeestromen en is er golfslag waarvan gebruik kan worden gemaakt.”

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp