Hetverdrag van Lissabon kent onder andere méér bevoegdheden toe aan het Europees Parlement. Deze week heeft de volksvertegenwoordiging getest in hoeverre dit realiteit is aan de hand van een werkelijk gevoelig onderwerp: debegroting, de twistappel bij uitstek. Zij is begonnen met eenhervorming te eisen van de manier waarop de Unie wordt gefinancierd – om haar de middelen te verschaffen de ambities waar te maken –, gebaseerd op de invoering van nieuwe belastingen. Vervolgens heeft het Parlement gestemd voor een verhoging van de begroting met 5,9%: meer dan tweemaal zoveel als de lidstaten hadden gevraagd.

In aansluiting daarop hebben de Europarlementariërs eeninterinstitutioneel akkoord gesloten met de Commissie, dat hen nog ruimere bevoegdheden toekent, met name bij internationale onderhandelingen en wat de toegang tot geheime documenten betreft. Dit akkoord wordt door de Raad aangevochten, die niet aan de onderhandelingen over het akkoord heeft deelgenomen (door zichzelf uit te sluiten). De Raad heeft aangekondigd dat er voor “iedere daad van de Commissie of het Parlement die door toepassing van dit akkoord plaatsvindt en die de belangen of de privileges van de Raad schaadt" een aanklacht bij het Hof van Justitie wordt ingediend.

Zo beseft het Parlement dus hoezeer het bij het verdrag van Lissabon nieuwe bevoegdheden heeft gekregen en het lijkt van plan te zijn er gebruik van te maken door zoveel mogelijk macht naar zich toe te trekken. Een lijn die de Commissie lijkt te delen en te steunen. Alleen de Raad, waarin de lidstaten rechtstreeks zijn vertegenwoordigd, lijkt de nieuwe regels meer te ondergaan dan ze zich ten nutte te maken. Bijgevolg lijkt de Raad een achterhoedegevecht te voeren om de status quo te handhaven. In dit nieuwe institutionele kader weten de drie protagonisten nog niet waar hun plaats is. Maar de volksafgevaardigden lijken hard op weg de hunne in te nemen.

Nieuwsbrief in het Nederlands

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp