Nieuws Crisis Griekenland
Demonstratie voor het Griekse parlement tegen de overplaatsing van 40% van het universiteitspersoneel, 17 oktober, Athene.

Studeren zonder toekomstperspectief

Door de staking van Griekse universiteiten uit protest tegen de bezuinigingen, dreigt het studieprogramma van de studenten in gevaar te komen. Een schril contrast met hun studiegenoten die hun heil in het buitenland zijn gaan zoeken, en die het ene na het andere examen halen.

Gepubliceerd op 26 november 2013 om 12:25
Demonstratie voor het Griekse parlement tegen de overplaatsing van 40% van het universiteitspersoneel, 17 oktober, Athene.

Voor de studenten in Griekenland is de grootste tragedie ontegenzeglijk dat hun kansen om een diploma te halen steeds kleiner worden, want de universiteiten houden hun deuren nog steeds gesloten. Maar degenen die naar het buitenland zijn vertrokken en zich ver van eigen amfitheaters en laboratoria bevinden, missen geen enkel college en vergaren de kennis die noodzakelijk is voor een succesvolle toekomstige baan. Hoewel de studenten in het buitenland niet getalenteerder zijn dan hun kameraden aan Griekse universiteiten, bereiden ze zich actief voor op de uitdagingen van de arbeidsmarkt van de toekomst. Al meteen vanaf het eerste jaar volgen ze nauwgezet een zeer strak onderwijsprogramma.

Mihalis Dinalexi en Stefanos Marguaritis willen allebei ingenieur worden. Ze zitten in hun laatste studiejaar; Mihalis studeert aan het Imperial College in Londen en Stefanos aan de Universiteit van Athene. Mihalis weet al wanneer hij zijn scriptie moet verdedigen. Stefanos heeft vanwege de stakingen de colleges van september gemist en begint zijn studiejaar met minimaal drie maanden achterstand. Het is bijna zeker dat Mihalis de arbeidsmarkt al zal betreden als Stefanos er nog hard voor zal moeten knokken om zijn diploma binnen te slepen.

Mihalis Dinalexi heeft ongeveer drie uur college per dag. Of hij al dan niet zijn ingenieursdiploma behaalt, hangt uitsluitend van hemzelf af, want de universiteit heeft alle colleges tot en met juni al gepland. “Ik maak nu al mijn planning voor de komende maanden. De universiteit heeft alvast de datum bekend gemaakt van de sessie waarop wij onze scripties moeten verdedigen. Ik weet wat mij tot volgende zomer te wachten staat en alles is tot in de puntjes geregeld”, legt hij uit.

Achterstand in examens

Als hij hoort over de toestand op de universiteiten in Griekenland, realiseert hij zich hoeveel geluk hij heeft om in het buitenland te kunnen studeren. “In Engeland zijn dergelijke situaties ondenkbaar. Het bestaat gewoonweg niet dat een universiteit haar deuren sluit vanwege een staking van het administratief personeel. Er kunnen zich wel problemen voordoen, maar die worden snel opgelost met het universiteitsbestuur zonder dat er gevolgen voor de studenten zijn. Het enige doel van het administratief personeel en de docenten is om de goede naam van de universiteit hoog te houden. De afgelopen vier jaar heb ik geen enkel college gemist. In tegenstelling tot wat er gezegd wordt, hebben studenten in Engeland wel degelijk het recht om hun mening te geven en om hun ongenoegen bij de rector kenbaar te maken, maar ze brengen op geen enkele manier schade toe aan het functioneren van de universiteit. De studenten kiezen vertegenwoordigers die worden uitgenodigd om met de directie rond de tafel te gaan zitten om mee te praten en advies te geven. Vorig jaar is het ons gelukt om de termijn voor het inleveren van een paper met enkele dagen te verlengen”, vertelt Mihalis.
Imperial College is de beste universiteit ter wereld, vooral voor ingenieurs. Zo zegt Mihalis: “Aan het einde van onze studie gaan we langs het loopbaanadviesbureau dat ons helpt om in heel weinig tijd een goede baan te vinden.”

Als het een normaal jaar zou zijn waarin alles op rolletjes zou lopen, zou Stefanos Maguaritis ook al plannen hebben gemaakt voor het voorjaar van 2014, zodra hij eenmaal zijn ingenieursdiploma van de Universiteit van Athene op zak zou hebben. Maar omdat de examens van september een achterstand hebben opgelopen, moeten alle plannen worden uitgesteld tot volgende zomer. “Het ligt allemaal heel simpel: in september moest ik twee vakken halen waardoor ik begin oktober, aan het begin van het semester, aan mijn scriptie kon beginnen. Daarna zou ik die verdedigd hebben en dan zou ik mijn diploma in het voorjaar op zak hebben… Maar alles wordt nu met enkele maanden opgeschoven”, zegt Stefanos bedroefd.

Internationale reputatie

De voorbereiding van zijn scriptie is zijn grootste zorg, want hij moet toegang hebben tot de bibliotheek, onderzoek doen en overleg plegen met zijn docenten. “Maar het enige wat ik nu kan doen, is een eerste afspraak maken met mijn docenten om over het onderwerp te praten, dat is alles. Tot de universiteit weer normaal functioneert, probeer ik tijd te winnen en door te werken met behulp van elektronische bibliotheken”, licht hij toe.

[[De verloren tijd, ook al bedraagt die maar enkele maanden, zet het afstudeerschema van Stefanos op zijn kop]]. Bovendien heeft het invloed op zijn keuzes. Hij moet nu gaan kiezen of hij een vervolgstudie wil doen of dat hij zijn dienstplicht gaat vervullen. “Wat vaststaat, is dat ik nu nog geen sollicitatiebrieven kan sturen naar universiteiten die mij aanspreken om een vervolgstudie te doen.”

De Polytechnische School [van de universiteit van Athene] is in zijn ogen een uitstekende onderwijsinstelling – 25e in de wereldranglijst van universiteiten – en hij wil niet dat de school zijn internationale reputatie te grabbel gooit. “Wat we hier doen, wordt over de hele wereld erkend. Het zou jammer zijn als dat niveau zou dalen. Er moet heel snel overeenstemming worden bereikt zodat de colleges weer opgepakt kunnen worden,” zegt hij met een diep bedroefde stem.

Staking universiteiten

Zware kostenpost voor gezinnen

Op de twee grootste universiteiten van Athene is het academisch jaar nog steeds niet begonnen wegens een staking van het administratief personeel. De Griekse krant Ta Nea legt uit dat de staking is ontstaan uit onvrede over het mobiliteitsplan voor overheidspersoneel dat het land is opgelegd door de trojka van internationale schuldeisers (EU, IMF, ECB), en over het beoogde ontslag waar ze slachtoffer van dreigen te worden.
De rector van de universiteit van Athene wil niet horen van ontslag en weigert de deuren van de universiteit te openen zolang er geen overeenstemming is bereikt met het ministerie van Onderwijs.
Ta Nea merkt op dat deze houding een groot financieel verlies betekent voor de studenten, wiens ouders het collegegeld moeten ophoesten. De krant schrijft dat “een verloren semester tussen de 4.000 en 5.000 euro kost”.
Het dagblad schrijft verder over de gevolgen van de aankomende massa-ontslagen:

Buiten de financiële kosten is er ook een kostenpost die niet in cijfers kan worden uitgedrukt: het psychische lijden, de overvolle zalen als de lessen weer beginnen aangezien deze twee maal zoveel studenten zullen moeten herbergen, en het ontoereikende aantal workshops.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp